26.02.2014

Nové profesní kvalifikace plánované na rok 2014

ET pro volnočasové aktivity v oblasti práce s dětmi a mládeží    Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání 
Odborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží
Zdravotník zotavovací akce dětí a mládeže
SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce       Detektivní technik
Koordinátor pro práce ve výškách 
Samostatný bezpečnostní referent
Specialista bezpečnostního a krizového řízení
Specialista pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou
Specialista v ergonomii
Technik poplachových systémů
Technik požární signalizace
Technik pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou
SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby              Dispečer silniční nákladní dopravy
Dispečer silniční osobní dopravy
Nákladní pokladník železniční dopravy
Osobní pokladník železniční dopravy
Pokladník pošty
Pracovník poštovní přepravy
Pracovník vnitřní poštovní služby III
Provozní technik silniční dopravy
Směnař v poštovním provozu
Vedoucí poštovního oddělení
Vozmistr
Výpravčí
Zasilatel
Zkušební komisař pro profesní způsobilost řidičů
Zkušební komisař řidičů
SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl               Dělník v čalounické výrobě
Ladič pian
Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů
Montážník interiérových dveří a zárubní
Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě
Obsluha vrtacích strojů v nábytkářské výrobě
Operátor automatizovaných center stříkaných povrchových úprav v nábytkářské výrobě
Pracovník navalování povrchů v nábytkářské výrobě
Pracovník olepování tvarových bočních ploch v nábytkářské výrobě
Pracovník plošného broušení v nábytkářské výrobě
Pracovník tvarového broušení v nábytkářské výrobě
Pracovník vypěňování tvarovek z PUR pěn
Pracovník výroby ohýbaného nábytku z vrstveného dřeva a ostatních materiálů
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií
SR pro elektrotechniku    Elektromechanik kontroly kvality
Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
Operátor turbín
Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu
Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
Technik provozu malé elektrárny
Technik údržby ochran v energetice
SR pro energetiku Montér ochran proti atmosférickým a síťovým přepětím
Technik měření v elektroenergetice
Technik údržby ochran v energetice
SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství     Hutní technik metalurg
Hutní technik řízení jakosti
Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů
Laborant v metalurgii
Slévárenský technik metalurg
Slévárenský technik řízení jakosti
SR pro chemii            Chemický technik - environmentální geochemik
Chemický technik pro farmacii
Chemický technik pro kompozitní materiály
Chemický technik pro povrchovou úpravu materiálů
Chemik pro vzorkování
Konfekcionér gumárenské výroby
Lisovač gumárenské výroby
Operátor zpracování dílů z kompozitů
Pracovník pro recyklaci elektroodpadu
Pracovník recyklace vozidel s ukončenou životností (autovraků)
Technik recyklace odpadů z energetických zařízení
Technik recyklace stavebních a demoličních odpadů
Technolog gumárenské výroby
Technolog recyklace pneumatik a pryží
Vizuální kontrolor gumárenské výroby
SR pro informační technologie a elektronické komunikace       Analytik kybernetické bezpečnosti
Architekt kybernetické bezpečnosti
Auditor kybernetické bezpečnosti
Manažer kybernetické bezpečnosti
Pracovník dohledového centra kybernetické bezpečnosti
Programátor PLC
Projektant v elektronických komunikacích specialista
Samostatný technik projektant v elektronických komunikacích
Systémový inženýr řídícího systému
Technolog kybernetické bezpečnosti
Webdesigner – interakční designer
Webdesigner – webový grafik
Webdesigner – webový kodér
SR pro kulturu                   Garderobiér
Kastelán
Knihovník specialista akvizitér
Knihovník specialista katalogizátor
Knihovník specialista pracovník správy fondů
Muzejní pedagog
Památkář průzkumník
Počítačový 3D grafik
Preparátor
Produkční
Produkční animovaného audiovizuálního díla
Produkční kulturních akcí projektů
Referenční knihovník specialista
Samostatný knihovník metodik
Samostatný knihovník správce digitální knihovny
Samostatný knihovník v knihovně pro děti
Samostatný systémový knihovník
Technický vedoucí 3D
Technik památkové obnovy
Umělecký maskér a vlásenkář
Technický vedoucí 3D Výrobce digitálních 3D loutek (Rigger)
Výstavář
SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí                            Odečítač vodoměrů
Lesní dělník v pěstební činnosti
Lesní dělník ve školkařství
Lesní technik štěpkovacích strojů
Lesní technik těžebně-dopravních strojů
Montér vodoměrů
Odečítač vodoměrů
Opravář pro pěstební a školkařskou techniku
Opravář štěpkovacích strojů
Opravář těžebně-dopravních strojů
Opravář těžební techniky
Pracovík na manipulačních skladech
Pracovník pro odpadové hospodářství
Pracovník zařízení pro ochranu ovzduší
Pracovník zařízení pro ochranu vod
Pracovník v chovu pernaté zvěře
Pracovník v chovu spárkaté zvěře
Technik kanalizačních sítí
Technik melioračních soustav
Technik pro odpadové hospodářství
Technik úpravy vody
Technik vodovodních sítí
Technik zařízení pro ochranu ovzduší
Technik zařízení pro ochranu vod
Technik závlahových soustav
Technolog pitné vody
Vodohospodářský technik dispečer
Vodohospodářský technik hrázný jezný
Vodohospodářský technik správy povodí
Vodohospodářský technik správy vodního toku
SR pro management a administrativu       Fakturant v podnikatelské sféře
Firemní pokladník
Odborný účetní v podnikatelské sféře
Podnikový ekolog
Pracovník pro evidenci dlouhodobého majetku v podnikatelské sféře
Pracovník pro evidenci zásob v podnikatelské sféře
Pracovník v administrativě
Účetní v podnikatelské sféře
SR pro obchod a marketing          Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží
Analytik provozu prodejen maloobchodu
Analytik provozu velkoobchodu
Dražebník
Drogista
Pracovník cenotvorby
Specialista bezpečnosti a hygieny prodeje potravin
Specialista internetového obchodu
Specialista pro merchandising 
SR pro osobní služby         Aktivizační pracovník pro dospělé a seniory
Instruktor vodní turistiky
Instruktor základních pohybových aktivit dospělých
Kadeřník
SR pro ostatní služby           Administrativní pracovník SVJ (bytového družstva)
Cyklomechanik sportovního týmu
Domovník
Karosář pro opravy karoserií
Karosář pro opravy karoserií bez poškození laku
Karosář pro opravy karoserií na rovnací stolici
Karosář pro opravy zasklení karoserií
Mechanik elektrokol
Mechanik hnacích agregátů osobních motorových vozidel
Mechanik podvozku systémů osobních motorových vozidel
Mechanik prodeje jízdních kol
Mechanik převodů osobních motorových vozidel
Mechanik příslušenství osobních motorových vozidel
Mechanik skiservisu
Mechanik výroby jízdních kol
Provozní FM manažer
SR pro ozbrojené složky Personalista pro služební poměry
Specialista lidských zdrojů pro služební poměry
SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch  Kuchař specialista pro dietní stravování
SR pro polygrafii, média a informační služby   Polygrafický technik dispečer
Polygrafický technik mistr
Polygrafický technik technolog
Pracovník monitoringu médií
SR pro potravinářství a krmivářství               Faremní zpracovatel mléka 
Manipulant v rafinerii cukru-krystalizaci
Operátor extrudéru
Pracovník výroby ovocných destilátů
Pracovník výroby ovocných nápojů a sirupů
Technik mlýnské laboratoře
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v masném průmyslu
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v mlékárenství
Technik pro řízení výroby v masném průmyslu
Technik pro řízení výroby v mlékárenství
Technik řízení mlýnské výroby (Stárek)
Technik řízení výroby těstovin
Technik řízení výroby v konzervárenském průmyslu
Technik řízení výroby v lihovarském průmyslu
Technolog mlýnské výroby
Technolog v mlékárenské a sýrařské výrobě
Technolog zpracování masa
SR pro řemesla a umělecká řemesla    Montér tepelných stříkaných izolací
Ruční krajkářka 
Ruční vyšívačka
Umělecký kovolijec a cizelér
SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů               Dekoratér - ruční dekorace keramiky stříkáním                                                
Dekoratér - ruční malírenská dekorace ozdobné a figurální keramiky  
Dekoratér - strojní dekorace užitkové keramiky
Hladinář 
Hranař
Keramický technik kontrolor jakosti
Kulič
Pracovník pískování skla
Sklářský technik dispečer
Sklářský technik tavení
Sklářský technik technolog
SR pro stavebnictví                                        Asistent v zeměměřičství
Geodet
Geograf
Kartograf
Montér betonových stavebních konstrukcí
Montér dřevěných stavebních konstrukcí
Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí
Montér zavěšených fasád
Pracovník pro bezvýkopové technologie
Studnař kopaných studní
Studnař vrtaných studní
Studnař vrtů pro tepelná čerpadla
Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody
Technik pro dopravní stavby
Technik pro pozemní stavby
Technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Technik pro techniku prostředí staveb
SR pro strojírenství       Letecký mechanik pro drak
Letecký mechanik pro letadlové agregáty
Letecký mechanik pro pohonné jednotky
Servisní technik ve strojírenství
Strojírenský technik konstruktér
Strojírenský technik projektant
Strojírenský technik technolog
SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl                            Dělník v koželužské výrobě 
Dělník v obuvnické výrobě 
Dělník v oděvní výrobě
Dělník v textilní výrobě
Kožařský technik obchodník
Kožařský technik technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu 
Mechanik šicích strojů
Obuvník pro plastikářskou výrobu
Oděvní návrhář a modelář
Oděvní technik dispečer
Oděvní technik konstruktér a modelář
Oděvní technik technolog
Operátor oděvní výroby
Operátor textilní výroby
Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů
Samostatný kožařský technik designér a modelář
Seřizovač šicích strojů
Technik čistírny
Technik prádelny
Technolog technických textilií
Textilní technik desinatér
Textilní technik dispečer
Textilní technik kvality 
Textilní technik mistr
Textilní technik technolog
Tiskař textilií na digitálních tiskacích strojích
Úpravář plsti
Výrobce technických textilií
Zušlechťovač plsti
SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin            Báňský úpravář uranu
Dispečer důlní výroby
Dispečer lomové těžby
Obsluha třídírny uranu
Pracovník výzkumu sond
Servisní technik karotážních přístrojů
Technik přípravy důlní výroby
Technik přípravy lomové těžby
Technolog důlního díla
Vrtač pro trhací práce
Vrtač v dole
Výplachový technik
SR pro VSaS Instruktor praktického vyučování
Interkulturní pracovník
Tlumočník znakové řeči
SR pro zemědělství                                 Agronom pícninář
Agronom pro chmel
Agronom pro léčivé rostliny
Agronom pro okopaniny
Agronom pro pěstování polní zeleninu
Agronom pro technické plodiny
Cvičitel jezdectví
Cvičitel koní pro hiporehabilitaci
Kynolog chovatel
Kynolog výcvikář (cvičitel)
Pěstitel chmele
Pěstitel léčivých rostlin
Pěstitel polní zeleniny
Prodejce v zahradním centru
Technik pro intenzivní chov ryb
Rybářský technik rybníkář
Servisní technik zemědělské mechanizace
Technik květinář
Technik množení rostlin
Technik ovocnář
Technik pro zpracování ryb
Technik přípravy substrátů a hnojiv
Technik školkař
Zakládání travnatých ploch
Zemědělský dělník v rostlinné výrobě
Zemědělský mechanizátor pro rostlinnou výrobu
Zemědělský mechanizátor pro živočišnou výrobu
Zootechnik drůbežář
Zootechnik v chovu koní
Zootechnik v chovu ovcí a koz

Revidované profesní kvalifikace plánované na rok 2014

SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce Manažer BOZP 
Montér mechanických zábran
Pracovník dohledového centra
Technik BOZP 
SR pro management a administrativu Administrátor projektu
Manažer projektu
Manažer projektů a komplexních programů 
SR pro potravinářství a krmivářství Výrobce lahůdek
Výrobce majonéz a omáček
Výrobce rybích lahůdek
SR pro řemesla a umělecká řemesla Umělecký truhlář
SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů          Dekoratér keramiky
Glazovač keramiky
Keramik-modelář
Obráběč keramiky
Obsluha pálicích pecí
Příprava keramických hmot
Točíř keramiky
Vylévač keramiky
Výrobce lisované keramiky
Výrobce sádrových forem
SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl            Brašnář
Kráječ kožešinových dílců
Obuvník pro gumárenskou výrobu
Obuvník pro sériovou výrobu
Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi
Obuvník pro zakázkovou výrobu
Opravář obuvi a kožedělného zboží
Rukavičkář
Sedlář
Svrškařka
Šička kožešinových výrobků
Vysekávač
SR pro vyhrazená zařízení Elektromechanik pro výtahy
SR pro zemědělství Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců
Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz
Chovatel a ošetřovatel prasat
Chovatel a ošetřovatel skotu
Krajinář
Pěstitel základních plodin
Sadovník
Vazačské práce