18.02.2015

Více než 1100 firem využívá alespoň některé prvky systému Národní soustavy kvalifikací, díky němuž lidé získávají doklady o dovednostech uplatnitelných na trhu práce. Údaje včera zveřejnilo konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, které se staralo o zapojení zaměstnavatelů do tvorby profesních kvalifikací. Do tvorby profesních kvalifikací se podle údajů zapojilo více než 3500 odborníků z praxe. Osvědčení o některé z více než tisícovky kvalifikací má už přes sto tisíc lidí.

Projekt Národní soustavy kvalifikací díky evropským dotacím realizuje Národní ústav pro vzdělávání. Běží od roku 2009 a letos v červnu skončí. Systém, který byl díky němu vytvořen, však bude fungovat dál.

            Kzískání osvědčení není třeba navštěvovat školu. Zájemci mohou absolvovat přípravný kurz, ale také mají možnost se přihlásit přímo ke zkoušce z daného oboru u akreditované instituce. Cena zkoušky se podle nákladnosti oboru pohybuje od 1000 do 15 000 korun.

            Mezi firmami, které s přispěním tohoto systému hledají kvalifikované zaměstnance, patří například Česká pošta. »Národní soustava kvalifikací nám pomáhá zmírňovat hranici požadovaného vzdělání a klást větší důraz na praxi zaměstnanců.

            Nejaktuálnější profesní kvalifikace pro poštovní obor jsou Poštovní doručovatel a Pracovník přepážky,« uvedl v tiskové zprávě ředitel úseku lidských zdrojů této firmy Ivan Feninec.

            Informace o všech vzdělávacích kurzech a certifikovaných zkoušejících jsou k dispozici na webu www.vzdelavaniaprace. cz. Tam zaměstnavatelé navíc mohou zadat nejen aktuálně volné, ale také všechny obvyklé pracovní pozice včetně kvalifikace, která by se v nich mohla uplatnit.

Zdroj: Haló noviny