29.05.2014

Tomáš Fišer s English Academy v kategorii Živnostník a společnost Playmobil CZ mezi firmami zvítězili v soutěži Podnikatel okresu Cheb, jejíž výsledky vyhlásila odborná porota na sklonku roku v Chebu.

Porota hodnotila podnikatele na základě vyplněných registračních karet. „Ty obsahovaly otázky týkající se například ekonomické situace, vize podnikatelské činnosti do budoucna, péče o zákazníky a zaměstnance, společenské odpovědnosti či podpory akcí konaných v regionu,“ vysvětluje způsob hodnocení manažerka soutěže Lenka Bílková.

            Výrobce hraček Playmobil, jako největší zaměstnavatel v chebské průmyslové zóně, potvrdil svou pozici v regionu také v anketě Město pro byznys, kde získal uznání města Cheb za přínosnou spolupráci s radnicí a za totéž získal Cenu týdeníku Ekonom také na krajské úrovni.

            Společnost Playmobil CZ se také zapojila do využívání systému Národní soustavy kvalifikací, kde je držitelem čestného certifikátu potvrzujícího společenskou odpovědnost firmy vůři situaci na trhu práce v Česku. „Stále hledáme nové způsoby, jak se úspěšně rozvíjet dál,“ říká ředitelka chebského závodu Martina Wunderlichová.

            Odbornou porotu v soutěži Podnikatel okresu Cheb tvořili zástupci veřejné sféry, organizací zabývajících se rozvojem podnikatelského prostředí i úspěšných podnikatelů. Hlasovat však mohla na webových stránkách soutěže také veřejnost, která z živnostníků nejvíc hlasů přidělila tanečnímu mistrovi Vladimíru Hánovi, v kategorii Firma si pak lidé zvolili společnost Fons.

            Na slavnostním večeru byly uděleny také dvě zvláštní ceny. Ocenění Nejlepší zaměstnavatel okresu Cheb se pořadatelé rozhodli udělit nejlepšímu zaměstnavateli, který nejenže vytváří pracovní místa pro občany regionu, ale také poskytuje svým zaměstnancům a zaměstnankyním takové podmínky, že u něj rádi pracují: nabízí různé benefity, motivační programy, flexibilní pracovní úvazky, podporuje sladění rodinného a pracovní ho života a podobně. Toto ocenění si nakonec odnesla firma Nelan.

            Za dlouhodobý podnikatelský přínos pro chebský region pak Plaketu Františka Lindy získal Petr Študlar, předseda představenstva a ředitel společnosti Algon.

            „Jsme rádi, že jsme zorganizováním této soutěže mohli zviditelnit regionální firmy a živnostníky, kteří svou činností nesledují pouze vlastní podnikatelské úspěchy a cíle, ale přispívají k rozvoji regionu a spokojenosti jeho obyvatel, podílejí se na jeho zaměstnanosti a prosperitě,“ říkáJakub Pánik, předseda představenstva OHK Cheb.

 

Zdroj: Mladá fronta DNES, 29.5.2014, P.Mrhálek