15.12.2014

První kynologické mistrovství bezpečnostních složek se konalo 13. září v Dolanech u Prahy. Závodníci obou kategorií - A (Standard Security) i B (Master of Security) - soutěžili v disciplínách poslušnost a obrana psovoda. Kategorie A (Standard Security) přesně odpovídá požadavkům PK PBS, která je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Komisař, který hodnotil ústní zkoušku psovoda, musel posuzovat téhož psovoda v průběhu všech kompetencí dle hodnotícího standardu PK PBS. Takže pokud byl účastník zkoušky zároveň přihlášen do účasti na mistrovství, byl výkon dvojice posuzován rozhodčím a zároveň byl zkušebním komisařem hodnocen psovod po stránce metodického vedení psa. Psovod musel splnit kompetence vyžadované standardem PBS. Tedy výkon, který byl velmi náročný pro komisaře, psovoda, psa i časovou souslednost, v kynologickém světě zaznamenal svou premiéru.

„Psovodi se svými psy musejí v dnešní době neustále zvyšovat svou úroveň, znalosti, schopnosti. Právě toto bylo nosnou myšlenkou celé iniciativy - vytvořit podmínky a platformu umožňující kvalitu psovoda posoudit objektivně, kvalifi kovaně, a umožnit tak firmám tuto kvalitu náležitě ocenit. Je jednoznačně prokázáno, že kvalitní dvojice psovod - pes je schopna nahradit při ostraze objektu či nutném zásahu dva, dle statistik USA dokonce až čtyři pracovníky ostrahy. To již v dnešní ekonomické situaci může ovlivnit prosperitu firmy a tento fakt stojí jistě za zamyšlení,“ říká zakladatel této akce Pavel Hájek.

Soutěž nabídla možnost splnit kritéria profesní kvalifi-kace a zároveň se zúčastnit mistrovství jako soutěžící.

„Profesní kvalifikace psovoda bezpečnostní služby (PK PBS), kterou lze dnes získat na základě existence Národní soustavy kvalifi kací, je dle mého názoru vhodnou cestou, jak v této situaci pomoci. Relativně účinně, rychle, levně a fundovaně umožňuje potřebný stav ověřit. Kompetence profesních kvalifikací jsou sestavovány ,fachmany‘ v daném oboru a kontrolovány mnoha autoritami, než dojde k jejich schválení,“ popisuje Hájek.

 

První profesní soutěž

Pro autorizované osoby, které mají oprávnění k přezkoušení, není vůbec jednoduché tuto autorizaci získat a jsou pod neustálým drobnohledem kontrolních orgánů. Nicméně uchazeč o profesní kvalifikaci má možnost si osvojit požadované vlastnosti samostudiem, e-learningem, kurzem u autorizované osoby atd. Rychle, dostupně a efektivně získat přesně to požadované a cílené vzdělání, které je pro výkon určitého povolání třeba. Akce, která se konala jako vůbec první svého druhu, jednoznačně splnila svůj cíl. I přes nepříznivé meteorologické podmínky, které trápily organizační tým, dopadlo vše podle plánu a počasí nakonec přálo. Dle ohlasů v den konání akce i následných reakcí lze konstatovat, že tato první profesní soutěž splnila beze zbytku očekávání a výrazným způsobem přispěla ke zcela novému pohledu na profesní kynologii v prostředí bezpečnostního průmyslu. 

Zdroj: Komora.cz, Petra Soukupová