18.02.2015

Národní soustava kvalifikací nabízí lepší uplatnění na trhu práce. Maséři, floristé a kuchaři. To jsou nejpopulárnější typy kvalifikací, kterých lidé v Česku využívají, aby zvýšili své šance při hledání zaměstnání. Pokud nechcete dlouze vysedávat ve školních lavicích, pak je ideální zapojit se do programů Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Už v ní proběhlo přes 110 tisíc zkoušek z profesních kvalifikací, které jsou celostátně uznávané. Zájemci si mohou vybrat v katalogu NSK téměř sedm set kvalifikací. A dobrá zpráva je, že za poslední tři roky rapidně stoupl počet zaměstnavatelů, kteří ve své personalistice využívají právě služeb NSK. Aktuálně už jich je více než 1100. Téměř v šedesáti procentech jde o výběr a nábor zaměstnanců, zhruba ve třetině případů pak v rámci vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

            „Národní soustavu kvalifikací využíváme zejména při náboru nových zaměstnanců, třeba pro profesi brusič skla, ve které prakticky na kvalifikované uchazeče o zaměstnání na běžném trhu práce nelze narazit. Možnost doložení kvalifikace prostřednictvím osvědčení o profesní kvalifikaci tedy zdůrazňujeme v inzerci nových pracovních míst, a tím se snažíme i šířit povědomí o tom, že tato možnost existuje,“ říká například Iva Vychterová, vedoucí odboru plánování a mzdy ze známé sklářské společnosti Preciosa.

Zaměstnavatelé také s NSK spolupracují na lepším definování kvalifikací na dané pracovní pozice. Celou škálu možností personalistiky využívají třeba ve firmě Motor Jikov. „Mohu se pochlubit, že jsme první společností, která NSK implementovala do všech svých personálních procesů,“ uvádí ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů Věra Vrchotová. Nejvíce firem využívajících soustavu kvalifikací je právě z oboru strojírenství.

            Mezi velkými společnostmi, které se zapojily, však figuruje třeba i Česká pošta. „NSK vnímáme jako možnost dát vědět externímu trhu práce, jaké profese jako zaměstnavatel potřebujeme. NSK nám navíc pomáhá zmírňovat hranici požadovaného vzdělání a klást větší důraz na praxi zaměstnanců,“ pochvaluje si za Českou poštu Ivan Feninec, ředitel úseku řízení lidských zdrojů.

 ***

 NSK v datech

  • Aktuálně je už v katalogu 679 profesních kvalifikací.
  • Nejvíce zkoušek je z kvalifikací v oboru strážný. Následuje sportovní masáž a příprava teplých pokrmů.
  • Nejvíce firem, jež NSK využívají, je z Prahy (16 %), následují Moravskoslezský (15 %) a Jihomoravský kraj (13 %).

Zdroj: Metro, 18.2.2015 (PUR)