08.12.2014

Na padesát zástupců převážně Moravskoslezských firem si v uplynulých dnech ve Vítkovicích převzalo čestný certifikát Národní soustavy kvalifikací (NSK). Stalo se tak při příležitosti regionální konference NSK, na níž se setkali zaměstnavatelé, kteří ve své firemní praxi prověřili kvality tohoto systému.

Vývoj vyžaduje nové kvalifikace

V současnosti má Osvědčení o profesní kvalifikaci již více než sto tisíc občanů, což pro srovnání odpovídá úbytku počtu devatenáctiletých absolventů, vstupujících na trh práce. „Rychlost technologického vývoje nutí firmy ke zcela novému způsobu získávání a vzdělávání pracovníků. Do roku 2025 přijde trh práce o 30% profesí, které bude třeba nahradit zcela jinými. Je proto zřejmé, že počáteční vzdělávání je třeba stále těsněji provazovat se všemi dostupnými nástroji,“ uvedl Jaromír Janoš ze společnosti Trexima.

Měníme profesní zaměření

Ocenění získalo téměř 50 firem, reprezentujících široké oborové spektrum zaměstnavatelů v České republice: strojírenství, automobilový průmysl, vzdělávání a poradenství, úklidový servis a další. Za všechny vyznamenané shrnula přínos NSK Petra Pavelková, obchodní ředitelka společnosti Advey services: „Téměř každý z nás v profesním životě alespoň jednou či dvakrát změní své profesní zaměření, svou odbornost. NSK tak nabízí možnost dosáhnout formálního vzdělání a uznání i v jiném profesním oboru, než v tom, který jsme studovali.“

Nástroj moderní personalistiky

Certifikované firmy využívají NSK především při náboru nových zaměstnanců, dále pak při popisu pracovních míst, tvorbě kompetenčních modelů, při nastavení firemního systému hodnocení, odměňování a vzdělávání pracovníků. Systém NSK se tak stal účinným nástrojem moderní personalistiky.

Zdroj: novinky.cz/kariera/