21.05.2015

Dnešní uspěchaná doba, která vyžaduje, aby věci a lidé byly včas na správném místě, potřebuje také odborníky, kteří na to budou dohlížet. Proto jsou v inzerci často poptáváni zaměstnanci, kteří problematiku logistických toků zvládají.

V České republice není mnoho středních škol, kde se logistika vyučuje jako obor nebo zaměření. SPŠ dopravní, Plzeň tuto možnost nabízí v maturitním oboru Provoz a ekonomika dopravy. Žákům základních škol byla dána možnost seznámit se s tímto oborem v rámci Dnů otevřených dveří i Ukázkového dne logistiky. Touto motivační akcí škola navázala na úspěšnou sérii tzv. „ukázkových dnů“ z předchozích dvou let, kdy v rámci projektu Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje mohli školu navštívit žáci 8. a 9. ročníků základních škol. Naposledy to byla děvčata z 20. a 34. ZŠ v Plzni, která si prohlédla školu a za odborného dozoru si mohla vlastnoručně vyzkoušet některé pracovní postupy.

            V průběhu posledních 4 let se škola zaměřila i na výuku této problematiky i v rovině dalšího vzdělávání. Byly k tomu využity celostátní projekty podpořené ESF, a to UNIV 2 – kraje a UNIV 3. Odborní učitelé si nejprve sami v roce 2012 vytvořili vzdělávací program, který nabídli úřadům práce v regionu – výsledkem bylo 27 úspěšně proškolených účastníků z řad žadatelů o zaměstnání, z nichž 3 si již během kurzu našli novou práci – a právě v příbuzných oborech studované logistiky.

            Následně Národní soustava kvalifikací, která reaguje na zákon 179/2006 (jediný zákon o dalším vzdělávání), stanovila přísnější pravidla a kritéria pro studium této úplné profesní kvalifikace, jež dnes obsahuje 3 kvalifikace profesní (dílčí). V rámci systému vzdělávání podle tohoto zákona je možné po složení všech příslušných zkoušek pro úplnou kvalifikaci vykonání závěrečné zkoušky na příslušné střední škole a následně získat certifikát­ v některých oborech výuční list nebo maturitní osvědčení.

            SPŠ dopravní Plzeň se v roce 2014 rozhodla, že opět prověří v pilotním ověřování možnost nabízet další vzdělávání v oboru Logistika. Proběhly 2 kurzy: Logistik v dopravě a přepravě a Logistik skladových operací. Tentokrát účastníky vzdělávání byli zaměstnanci partnerské obchodní firmy a současně zájemci z řad veřejnosti. Z 23 zapsaných účastníků úspěšně složilo závěrečné zkoušky 18 osob. Čtyři z nich jsou přihlášeni na vykonání jednotlivé maturitní zkoušky v letošním jarním termínu. O perspektivě oboru Logistik se opět přesvědčili 2 účastníci, kteří si našli lepší zaměstnání. Kdo to nezkusí – neuvěří! Odborně připravený zaměstnanec je vždycky pro firmu „užitečnější“ – o tom nemůže být pochyb.

Zdroj: Plzeňský deník, 20.5.2015