03.07.2015

Společnost ManpowerGroup v uplynulých dnech zveřejnila výsledky desátého ročníku každoročního průzkumu „Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací“, který se zaměřuje na obsaditelnost konkrétních pozic vhodnými uchazeči a zároveň monitoruje, jaká opatření společnosti zavádějí, aby na trhu práce uspěly.

S oživující ekonomikou a klesající nezaměstnaností firmy uvádějí rostoucí obtíže s obsazováním volných pracovních míst – celosvětově toto číslo vzrostlo na 38 % firem v roce 2015.

„I v době poměrně vysoké nezaměstnanosti společnosti těžko hledají vhodné kandidáty pro celou řadu pracovních pozic. Požadavky na zaměstnance se s technologickým pokrokem mění mnohem rychleji, než se vyvíjí kvalifikační struktura populace. Demografický vývoj navíc vede k tomu, že aktivní populace ve vyspělých zemích se zmenšuje. Lidí na trhu práce ubývá a navíc tito lidé mají v rostoucí míře ‚nevhodnou‘ kvalifikaci a dovednosti. Očekáváme, že nedostatek vhodných lidí na trhu práce bude v nadcházejících letech stále citelnější,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Pětina firem nemůže najít lidi

Situace v České republice je podle Jaroslavy Rezlerové pro zaměstnavatele relativně příznivá, i když ve srovnání s předchozím rokem se o 7 procentních bodů zhoršila (na 17 procent). „Je ale potřeba si uvědomit, že je to téměř každá pátá firma, co nemůže najít vhodné zaměstnance. ČR je zároveň jednou ze zemí s nejnižším Manpower indexem trhu práce, který sleduje náborové plány zaměstnavatelů na další kvartál. To ukazuje na poměrně rigidní pracovní trh ve srovnání s asijskými, americkými nebo s východoevropskými zeměmi,“ komentuje vývoj Rezlerová.

Nedostatek techniků

„Na trhu chybí především lidé s technickým vzděláním. Řemeslníci, technici, mechanici, obchodníci a pracovníci informačních technologií se již tradičně dostávají do první desítky žebříčku pozic, na které firmy nejhůře hledají vhodné kandidáty. Novým trendem na trhu práce je od letošního roku rostoucí nedostatek vhodných pracovníků i na nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou například montážní dělníci nebo skladníci,“ říká Jaroslava Rezlerová a dodává, že zaměstnavatelé se obávají toho, že nedostatek vhodných talentů sníží jejich schopnost vyhovět zákazníkům a zároveň oslabí jejich produktivitu a konkurenceschopnost.

Supermani došli

Hlavním důvodem, proč zaměstnavatelé v ČR nemohou obsadit volné pozice, je především nedostatečná odezva na jejich personální inzerci a další náborové aktivity. Dále je to nedostatek odborných „tvrdých“ dovedností, především těch technických, nebo chybějící specifické kvalifikace.

„Všichni hledají ‚supermana‘, což je například požadavek na technika s manažerskými, obchodními a komunikačními dovednostmi a s dobrou jazykovou výbavou. Takoví lidé už ale na trhu nejsou. V nadcházejících letech bude důležité mít ve firmách lidi, kteří se dokážou přizpůsobovat neustálé změně tím, že budou ochotni učit se nové věci, budou otevření změnám a případně budou schopni měnit profesi i několikrát za kariéru,“ říká Rezlerová.

Preferovaný zaměstnavatel

Co tedy mohou zaměstnavatelé dělat pro překonání nedostatku lidí s potřebným profilem? „Je třeba změnit přístup k náboru a zapojit do HR kreativní marketingové myšlení. Stejně důležitý jako produktový marketing bude v příštích letech personální marketing, kdy budou firmy neustále sledovat a analyzovat své konkurenty na trhu práce a budou zavádět taková opatření, aby se staly preferovaným zaměstnavatelem,“ připomíná Rezlerová.

Změnit přístup k zaměstnancům

Firmy budou rovněž muset změnit přístup ke svým vlastním zaměstnancům a klást mnohem větší důraz na jejich rozvoj, motivaci a efektivní organizaci.

„Osvícené firmy spolupracují se školami, otevírají si vlastní učiliště nebo zavádějí trainee programy, aby si vychovaly talentované absolventy. Umožňují zaměstnancům flexibilní formy práce, např. částečné úvazky nebo práci z domova, aby využily kapacitu motivovaných matek a otců na rodičovské dovolené. Nebo zhodnotí zkušenosti lidí v předdůchodovém a důchodovém věku tak, že z nich udělají interní trenéry, kouče, případně auditory,“ zdůrazňuje Jaroslava Rezlerová.

Zdroj: novinky.cz, 3.7.2015