07.10.2014

První kynologické mistrovství bezpečnostních složek, pořádané International Cynological Association (ICyA) ve spolupráci s TART CZ a Sportovním klubem Policie ČR, se uskutečnilo 13. září v Dolanech u Kralup nad Vltavou. Účastníci akce zde také skládali zkoušky profesní kvalifikace Psovod bezpečnostní služby.

Nejen na to, co vše musejí uchazeči o tuto kvalifikaci splňovat, jsme se ptali hodnotitele jednotlivých disciplín Lubomíra Krejčího.

 

♦Jaký význam má kynologie v oblasti bezpečnostních složek?

            Obor soukromé bezpečnosti se dynamicky vyvíjí od roku 1990. Během této doby jsou pro plnění úkolů využíváni i služební psi. Je třeba si uvědomit, že použití služebního psa v soukromé bezpečnostní službě není upraveno zvláštním zákonem na rozdíl od policie nebo jiných bezpečnostních složek. Služební pes má nezastupitelné místo při ostraze objektů, vyhledávání drog, vyhledávání akcelerantů hoření, hledání ztracených osob nebo při vyhledávání zavalených osob v lavinách nebo závalech při zemětřesení a podobně. V roce 2012 se podařilo završit úsilí o profilaci kynologie v oblasti soukromé bezpečnosti právě schválením standardu psovod bezpečnostní služby.

 

♦ Jaké parametry hodnotíte a co musí každý psovod předvést?

            Zkouška psovoda bezpečnostní služby podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace Psovod bezpečnostní služby ověřuje znalosti psovoda z oblasti etologie psa, z teorie výcviku psa, zdraví psa a správné péče o psa. Psovod musí dále prokázat orientaci v zákonech a předpisech souvisejících s držením, výcvikem a využitím psa při ochraně zdraví a majetku osob. Součástí zkoušky je praktické předvedení výcviku psa při ovladatelnosti, poslušnosti a obraně. Pro úspěšné ukončení zkoušky musí psovod mít dostatečné teoretické znalosti a v praktické části demonstrovat, že je schopen správně zvolit a použít výcvikové metody vhodné právě pro konkrétního psa.

 

♦ Jak náročná je z vašeho pohledu zkouška podle hodnoticího standardu NSK?

            Hodnoticí standard profesní kvalifikace Psovod bezpečnostní služby je velmi kvalitně zpracovaný materiál, který reflektuje potřeby kynologie v praxi soukromých bezpečnostních služeb. Takto vysoké požadavky kladené na uchazeče o zkoušku psovoda bezpečnostní služby dávají záruky klientům soukromých bezpečnostních služeb při ostraze jejich majetku za použití služebních psů a klient má současně v hodnoticím standardu normu, podle které může kontrolovat výkon takové činnosti při ostraze jeho majetku. Osobně jsem měl tu možnost sledovat průběh konání zkoušky na kynologickém cvičišti v Dolanech u Prahy. Organizátoři akce Pavel Hájek a jeho kolegové si zaslouží velikou pochvalu za kvalitně připravenou akci.

♦♦♦

ZÁRUČNÍ LIST Jednou ze zajímavostí celodenního setkání byla skutečnost, že ženy měly mezi účastníky mistrovství početní převahu. Marcely Nadáždyové z jedné z bezpečnostních agentur jsme se zeptali, proč se rozhodla profesní kvalifikaci získat. "Víte, konkurence na našem trhu je veliká. Samozřejmě i tlak na cenu velký, nicméně pro mě je důležité, že mohu zákazníkovi jasně dokladovat svou kvalitu. Naše odpovědnost při zásahu je obrovská a standard je pro mě něco jako záruční list."

 

VYŠŠÍ STANDARD

V současné době probíhá schvalovací proces hodnoticích standardů Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog a Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření. Profesní kvalifikace efektivně rozšíří možnosti privátního bezpečnostního průmyslu. Celý úsek kynologie se tak postupně dostává o několik tříd výše." Mgr. Pavel Hájek, prezident ICyA

 

Zdroj: komora.cz, Petra Soukupová, 1.10.2014