17.02.2015

Bezpečnostní služby jsou v dnešní době jednou z oblastí, která se dynamicky rozvíjí. Jaký má další potenciál a jaká úskalí zde na podnikatele číhají, jsme se zeptali Lubomíra Krejčího, prezidenta České komory služeb ochrany majetku a osob.

* Jak dlouho se pohybujete v oblasti bezpečnostních služeb a jak se tento obor od vašich začátků změnil?

            V oblasti bezpečnostních služeb jsem od roku 1991. Důvodem, proč jsem vstoupil zrovna do tohoto oboru, byl můj koníček služební kynologie a také zkušenosti získané při studiu na Vojenské akademii v Brně a následně při službě u útvaru. Zpočátku jsme využívali k ostraze objektů služební psy. V té době bylo problémem spojení, mobilní telefony, jak je známe dnes, neexistovaly, radiostanice byly v omezené míře a technicky nevyhovující. V roce 1993 jsme začali provozovat pult centralizované ochrany a postupně využívat k ostraze techniku. Rozvojem mobilní komunikace, počítačů, internetu a digitalizace se postupně vyvíjely i zabezpečovací systémy a technika s tím související.

 * S HK ČR spolupracujete v rámci kvalifikačních zkoušek dle zákona 179/2006 Sb. Jak obtížné je v oblasti bezpečnostních služeb posoudit odbornou způsobilost zaměstnanců?

            Měl jsem to štěstí, že jsem byl od počátku členem sektorových rad pro obor komerční bezpečnosti (pozn. red.: v rámci veřejné zakázky Národní soustava kvalifikací – VZ NSK). Nejdříve sektorové rady služeb pro podnikání a později samostatné sektorové rady pro bezpečnost, kde se nám podařilo nadefinovat strukturu oboru komerční bezpečnosti s ohledem na jednotlivé činnosti a následně určit požadavky na odbornou způsobilost pro jednotlivé pracovní pozice. Obor komerční bezpečnosti je specifický v tom, že poskytuje služby klientům, ale současně zasahuje při naplňování smluvního vztahu do práv a svobod třetích osob. Zaměstnanci z tohoto důvodu musí mít nejen znalosti z oblasti techniky a postupů, ale také právní základy. Důležité v tomto procesu je pohlídat kvalitu samotných zkoušek a také následně dodržování zákona v případě povinné odborné způsobilosti. Problematiku kontroly při realizaci zkoušek zatím zákon 179/2006Sb. řeší nedostatečně. Hlavní těžiště kontroly je na autorizujícím orgánu, kterým je pro tuto oblast ministerstvo vnitra. Domníváme se, že by bylo vhodné do procesu kontroly zapojit samotná profesní sdružení.

 

* V souvislosti s odbornou kvalifikací a zákonem č. 179/2006 Sb. je také důležité zmínit systém rekvalifikací, vzdělávacích kurzů a veřejných zakázek v této oblasti. Je pro vás komplikované se prosadit v rámci konkurenčního boje s důrazem na kvalitu a odbornost jednotlivých pracovníků?

            Mám-li být upřímný, bohužel nejdůležitější pro klienta je vždy nejnižší cena. V případě veřejných zakázek je to samozřejmě dáno zákonem o veřejných zakázkách, který je nevyhovující. Nezohledňuje kvalitu, která v případě služeb samozřejmě něco stojí. Je paradoxem, že „vysoutěžené“ zakázky jsou dnes za hodinovou cenu, která nebyla snad ani v letech, kdy jsem vstoupil do oboru. V případě fyzické ostrahy se dnes vyhrávají výběrová řízení za cenu 44,50 za hodinu a pracovníka. Přitom kvalitní firma je kvalitní zaměstnanec a kvalitní zaměstnanec je kvalifikovaný zaměstnanec.

 

* Vidíte z pozice člena Sektorové rady pro bezpečnost v rámci VZ NSK prostor pro vytvoření efektivních nástrojů pro kontrolu nejen kvality absolventů zkoušek, ale také kvality zkušebních institucí, tedy autorizovaných osob?

            Jak jsem již uvedl, současná kontrola jak průběhu zkoušek, tak dodržování povinnosti odborné způsobilosti pracovníků ve výkonu činnosti je nedostačující. Nebude se to líbit odpovědným orgánům, ale bohužel je to tak. Jsme přesvědčení, že samotná profesní sdružení mohou významnou měrou přispět k efektivnější kontrole. V našem oboru pracuje kolem 50 000 zaměstnanců. Ze statistiky víme, že roční fluktuace těchto zaměstnanců je asi 10 000 lidí. To znamená, že kontrolní orgány by měly provádět takovou četnost kontrol, která zajistí při tomto ročním počtu zkoušek efektivní výkon kontroly, což je nyní nemožné.

 

***

ČK SOMO * Členy ČK SOMO jsou právnické i fyzické osoby podnikající v oblasti komerční bezpečnosti v oboru „podniky zajišťující ostrahu majetku a osob“. * ČK SOMO je aktivním začleněným živnostenským společenstvem v Hospodářské komoře ČR. * Cílem činnosti ČK SOMO je vytváření oborových norem, příruček a další odborné literatury pro oblast komerční bezpečnosti, pořádání odborných kurzů a školení, účast na projektech HK i vytváření vlastních projektů. Touto činností se snaží zvyšovat profesionální úroveň firem podnikajících v oboru. * V současné době sdružuje 30 společností, které zaměstnávají téměř 8 000 zaměstnanců z celkového počtu 56 000 zaměstnanců pracujících v oboru komerční bezpečnosti.

 

Zdroj: komora.cz, Klára Šimotová