14.04.2014

ISŠ SE PŘEDSTAVUJE Naše škola se již poněkolikáté zapojila do projektu UNIV 3, realizovaného Národním ústavem vzdělávání. Tento projekt si klade za cíl vytvořit databázi vzdělávacích programů s vazbou na Národní soustavu kvalifikací (NSK) a zadání ke zkouškám profesních kvalifikací, které v poslední době zažívají obrovský boom.

Po zkušenosti s pilotním ověřováním vzdělávacího programu Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení, který měl u uchazečů velký úspěch, jsme se rozhodli realizovat vzdělávací program pro dospělé Ruční kovář.

            Kovařina je krásné řemeslo, které je však mladou generací trochu opomíjené. O to víc nás překvapil velký zájem ze strany dospělých kovářského kurzu se zúčastnit. Zajímavá byla i skladba účastníků kurzu. Bylo vidět, že krásné řemeslo může spojit „chlapy“ z tak odlišných oblastí, jako je archeologie, sochařství, sociální péče, vzdělávání atd.

Kurz Kovář ruční, jak zněl jeho oficiální název, probíhal v našich dílnách od ledna letošního roku a všemi účastníky byl úspěšně zakončen zkouškou na konci března. Díky kvalitním a schopným lektorům a zajímavému obsahu kurzu měli účastníci možnost vyzkoušet si mnoho kovářských činností a odnést si domů své první kovářské výtvory. V rámci kurzu se „kovářští tovaryši“ naučili vykovat základní nářadí, např. kovářské kleště, kladivo s nosem, sekáč, sekeru, kramli atd., ale měli možnost popustit i uzdu své fantazii, takže výsledkem jejich práce byly jednoduché sochy, ozdoby, svícny, jehly do vlasů a podobné umělecké výtvory.

            I když na začátku byly předpoklady jednotlivých účastníků rozdílné, v průběhu více než 120hodinového kurzu se rozdíly setřely a závěrečnou zkoušku, konanou před zkušební komisí tvořenou našimi lektory i odborníky z praxe, všichni bez problémů zvládli.

            Jelikož se na kurzu vytvořila perfektní parta, dohodli jsme se, že budeme v „amatérské kovařině“ pokračovat. A protože měl kurz u účastníků velký úspěch, bude Integrovaná střední škola Cheb tento kurz i dále veřejnosti nabízet. Zájemce o tento kurz odkazujeme na Portál dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, který naše škola provozuje, kde naleznete kompletní nabídku vzdělávání dospělých nabízenou naší školou i dalšími institucemi.

 

Zdroj: Chebský deník, 14.4.2014

autor: Ing. Mgr. Petr Adamec vedoucí Technicko­obchodního úseku Integrovaná střední škola Cheb