11.09.2014

Dne 10. září 2014 se v Hradci Králové setkali zaměstnavatelé, kteří ve své firemní praxi prověřili kvalitu Národní soustavy kvalifikací (NSK) nejen při získávání nových zaměstnanců.

   

 

Hradec Králové/ Dne 10. září 2014 se v Hradci Králové setkali zaměstnavatelé, kteří ve své firemní praxi prověřili kvalitu Národní soustavy kvalifikací (NSK) nejen při získávání nových zaměstnanců. 

 

V prostorách EA Hotelu Tereziánský dvůr se sešli personalisté a ředitelé významných firem převážně z Královéhradeckého a Pardubického regionu, aby ve slavnostní atmosféře převzali ocenění své práce v podobě certifikátu NSK. Certifikát je určen společnostem, které využívají jedinečný systém, který umožňuje získat požadovanou kvalifikaci i jinak, než jen v počátečním vzdělávání, tedy ve škole.

 

Setkání se za konsorcium účastnil viceprezident Hospodářské komory RNDr. Zdeněk Somr, který ve své úvodní prezentaci zdůraznil nutnost řešit nedostatek určitých profesí na současném trhu práce v souvislosti s demografickým vývojem. Svaz průmyslu a dopravy ČR reprezentoval Ing. Bohumil Mužík, manažer úseku Projekty a za společnost TREXIMA, spol. s r. o. pozvání přijal generální ředitel Ing. Jaromír Pátík. Přínosy NSK pro spolupráci firem a Úřadu práce shrnula Mgr. Věra Moderová, koordinátorka rekvalifikací v projektu VDTP z krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové a Mgr. Martin Horák, ředitel ÚP v Hradci Králové.   Konkrétní zkušenosti s NSK z firemní praxe přítomným představil společník firmy METOS v.o.s. Ing. Jan Šlajs. Konference se také účastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního ústavu pro vzdělávání.

 

Ocenění si z rukou představitelů SPČR, HK ČR a společnosti TREXIMA převzalo 24 společností. Tyto firmy reprezentují široké oborové spektrum zaměstnavatelů v České republice: gastronomie, slévárenství, ochrana životního prostředí, poradenství, strojírenství a mnoho dalších.

 

Za všechny oceněné shrnul přínosy NSK Mgr. Jan Rupp z OHL ŽS, a.s.: „Společnost OHL ŽS, a.s. ve své personální praxi využívá mnoha výhod, které plynnou z výsledků projektu NSK. Patří mezi ně zejména možnost výběru mezi větším množstvím uchazečů o zaměstnání, protože kvalifikační způsobilost vzešlou z NSK pokládáme za stejnou úroveň vzdělání, jako z jiných typů škol. Firma do své personální práce přejímá i vytvořené standardizované popisy pracovních činností pro jednotlivé profese.“

 

Certifikované firmy využívají NSK především při náboru nových zaměstnanců, kdy jim tento systém pomáhá konkrétně specifikovat potřebnou kvalifikaci. Dále pak při popisu pracovních míst, tvorbě kompetenčních modelů, při nastavení firemního systému hodnocení, odměňování a vzdělávání pracovníků. Systém NSK se tak stává účinným a uceleným nástrojem moderní personalistiky.

 

   

Oceněné společnosti:
Centrum andragogiky, s.r.o.
Centrum zlepšování, s.r.o.
ELLA-CS, s.r.o.
EMPLA AG spol. s r.o.
Ammann Czech Republic a.s.
Jídelna Popelka s.r.o.
CZ LOKO, a.s.
CENTRA a.s.
CDV služby, s.r.o.
OHL ŽS, a.s.
METOS v.o.s.
Enteria a.s.
Plaček Pet Products s.r.o.
Multiaqua s.r.o.
Hroší stavby Morava a.s.
MARHOLD a.s.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
ZPA Smart Energy a.s.