02.04.2015

Skoro dvě třetiny lidí by neváhaly a kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění by okamžitě vyměnily pozici i profesní obor. Na dvě třetiny zaměstnanců navíc pracují v úplně jiném nebo pouze příbuzném oboru, než jaký vystudovali a na jeho změnu se už neodvažují.

Vyplývá to z průzkumu, který pro Národní soustavu kvalifikací (NSK) zpracovala společnost Ipsos.

            V České republice je podle průzkumu pouze 35 procent zaměstnanců spokojeno se svým zaměstnáním. Pracovníky v 43 % případů trápí malé platy, čtvrtině vadí mizivé vyhlídky kariérního vzestupu a 18 % z nich si stěžuje na monotónnost zaměstnání.

            »Na profesní změně láká lidi vidina lepšího finančního ohodnocení a práce v oboru, který by je bavil či zajímal,« uvedl hlavní manažer projektu NSK Ivo Jupa.

Na 39 % lidí se bojí, že by ve svém regionu jinou práci nenašli, 37 % odrazuje dočasná ztráta příjmů a 22 lidí ze 100 si říká, že nemá pro jinou práci kvalifikaci.

 

V některých případech může pomoci NSK

Úřad práce ČR sice k lednu 2015 registroval téměř 70 tisíc volných pracovních míst, ale často v oborech, vyžadujících od uchazečů nějakou odbornou kvalifikaci. NSK umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný certifikát o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout na několik let do školních lavic. To, že má požadované znalosti a dovednosti, potvrdí složením takzvané kvalifikační zkoušky. Jakým způsobem jich dosáhl, zkoušející už nezkoumá.

            Pokud chtějí lidé měnit práci, kvalifikaci si mohou doplnit, a to i souběžně se současnou prací ve svém volném čase. Uchazeči z řad nezaměstnaných navíc mají šanci, že náklady spojené s rekvalifikací plně uhradí úřad práce. Učiní tak v případě, že absolvují rekvalifikační kurz a poté úspěšně složí závěrečnou zkoušku.

            K březnu 2015 bylo schváleno již 688 profesních kvalifikací a vykonáno přes 111 tisíc zkoušek. Mezi nejpopulárnější kvalifikace patří strážný, ale třeba i obsluha CNC strojů, chůva pro děti do zahájení školní docházky, florista nebo údržba veřejné zeleně.

Zdroj: Haló noviny, I.Cinka, 1.4.2015