28.04.2015

Celkem 67 procent všech zaměstnanců z Karlovarského kraje pracuje v oboru, který nevystudovali. Lidí, kteří nejsou spokojení se svojí prací, existuje 66 procent. Hlavními důvody jsou nízký výdělek, malé vyhlídky kariérního postupu a monotónní pracovní náplň. Vyplývá to z průzkumu pro Národní soustavu kvalifikací (NSK), která umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný certifikát o profesní kvalifikaci.

„Průzkum ukázal, že na 67 procent obyvatel Karlovarského kraje pracuje v jiném nebo pouze příbuzném oboru než vystudovali a nemá tak osvědčení o tom, co skutečně umí a co je živí,“ řekl Jan Peška, zástupce hlavního manažera NSK.

            Výsledky průzkumu nejsou z hlediska zvyšování kvalifikace pro Karlovarský kraj příznivé. Jen třináct procent obyvatel regionu se chce dále profesně rozvíjet. „Přes polovinu lidí pracuje v oboru, se kterým neměli při své přípravě nic společného. Mnoho lidí nechce změnit práci kvůli důvodům, které jsou díky NSK řešitelné,“ pokračoval ve výčtu Jan Peška.

            Nejvíce lidí, 52 procent, argumentuje, že by pro ně bylo nalezení jiné práce obtížné. Více než třetina má obavy z dočasné ztráty příjmu. Dva lidé ze sta říkají, že nic jiného dělat neumějí. V Karlovarském kraji bylo letos k poslednímu únoru celkem 17 433 lidí bez práce. Z toho 7896 uchazečů o zaměstnání vychodilo jen základní školu, anebo ani tu ne. Volných míst je spousta, avšak pro pomocné a nekvalifikované pracovníky se nabízelo pouze 190 pracovních příležitostí. „Bohužel se obecně setkáváme s nízkou vzdělaností obyvatel,“ řekla Veronika Dankaniczová, mluvčí Krajské pobočky úřadu práce v Karlových Varech.

_____________________________________

Čísla Jak jsme spokojení s prací

* 67 % obyvatel z regionu pracuje v oboru, který nevystudovali * 54 % je v úplně jiné oblasti * 13 % má příbuzný obor * 54 % lidí je ochotno změnit profesi * 13 % by se chtělo rozvíjet ve svém profesním oboru * 45% říká, že jim současná profese i obor vyhovuje * 41 % je ochotno změnit kvůli lepšímu uplatnění svůj obor Důvody proč nezměnit obor * 52 % obtížně hledá práci * 35 % má obavy ze ztráty příjmu * 21% chybí pro jinou práci potřebné vzdělání * 2% nic jiného neumí Zdroj: Národní soustava kvalifikací.

Zdroj: Mladá fronta DNES, 23.4.2015