28.02.2014

Zajímavým příspěvkem k nabídce rekvalifikace se v letošním roce stal grantový projekt hrazený z prostředků Evropské unie nazvaný „Chůvy: příležitost - odbornost - rozvoj“. Jeho cílem je podpořit zájemce o tuto práci, kteří dosud neměli možnost získat příslušné vzdělání a kvalifikaci. Projekt realizuje vzdělávací centrum v Roztokách a ve svém speciálním kurzu připraví jeho účastníky na složení zkoušek podle Národní soustavy kvalifikací v oboru „chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“.

Úspěšné složení zkoušek dává absolventovi právo požádat živnostenský úřad o vydání živnostenského listu v oboru péče o děti mladší tří let, který je živností vázanou. „Se zahájením výuky, částečně prezenční a částečně dálkové, počítáme od 12. května, zkoušky by se měly skládat v listopadu,“ upřesnila hlavní manažerka projektu Jitka Lenková. „Vzhledem k tomu, jaký je kvůli nedostatku školek o tento druh služeb zájem, předpokládáme, že všichni naši absolventi najdou na trhu práce dobré umístění,“ míní Lenková.

Zdroj: Náš region, 27.2.2014