26.11.2014

Většina firem se shoduje v jednom – společně tvrdí, že se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných technických pracovníků. Jedno z řešení nabízí Národní soustava kvalifikací.

Na zkušenosti s jejím využíváním jsme se zeptali Leoše Klofáče, personálního ředitele akciové společnosti Fatra Napajedla. „V roce 2013 jsme Národní soustavu kvalifikací využívali především při inzerování volných pracovních míst, a to k popisu činnosti pracovníka v daném zařazení a k definování kvalifikačních požadavků na uchazeče.

            Byla rovněž pomůckou při plánech zaškolování nových zaměstnanců a také programů stáží studentů ve Fatře (Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, Univerzita Pardubice).

Široké uplatnění

Dále jsme za pomoci soustavy definovali požadavky na vzdělávání u techniků a manažerů. Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně jsme s tímto systémem seznámili i příští personalisty, v rámci konzultací bakalářských a diplomových prací s tematickým zaměřením na personální řízení.

            Letos jsme Národní soustavu kvalifikací využili k redesignu pracovních pozic obsluha plastikářských zařízení, seřizovač vstřikovacích lisů a technolog zpracování plastů.

            Kromě toho našla uplatnění při zpracování kompetenčních modelů u obsluhy plastikářských zařízení a hodnoticích standardů, stejně jako při zpracování rekvalifikačních vzdělávacích programů v oboru zpracování plastů.

Dopady na praxi

Máme teď zájem stát se rovněž takzvanou autorizovanou osobou, abychom byli sami odpovědní za přezkušování rekvalifikovaných pracovníků v našem odvětví, tedy ve výrobě plastů.

            Rezervy spatřujeme ve spolupráci s učilišti a školami při přípravě žáků i učňů a také ve využívání zásad zmíněné soustavy při praktické přípravě na výkon povolání.“

 

Národní soustava kvalifikací je nástroj umožňující získat kvalifikaci bez návratu do počátečního vzdělávání, tedy do školy. Vychází z praxe, tvoří ji sami zaměstnavatelé. P Dosud bylo zveřejněno 641 profesních kvalifikací.

Osvědčení o profesní kvalifikaci na trhu práce obdrželo již více než 105 000 osob.  

Soustavu nyní využívá přes tisíc firem.

Zdroj: Deník, region Jižní Morava