03.03.2014

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s odbornými garanty rozšířila pro letošní rok své portfolio zkoušek profesních kvalifikací. Jedná se o oprávnění zkoušet profesní kvalifikace v oblasti fitness služeb a dále oblasti personálních profesí.

Pro oblast fitness zkoušek bude HK ČR ve spolupráci s Českou komorou fitness ověřovat profesní kvalifikace instruktor aerobiku, instruktor bodystylingu, instruktor pilates, instruktor powerjógy a instruktor indoor cyclingu. Zkoušky se budou konat jak na území Čech, konkrétně v Praze, Příbrami a Žamberku, tak na Moravě v Brně a v Tovačově. První zkoušky proběhnou 13. března v Praze a 10. dubna v Brně. Odborná spolupráce s Českou komorou fitness přináší především profesionální přístup k vysoké kvalitě ověřování znalostí a dovedností uchazečů a nominaci autorizovaných zástupců z řad odborníků v dané problematice s letitou praxí v tuzemsku i v zahraničí.

Zkoušky i pro personální pracovníky S rokem 2014 přichází rovněž nová oprávnění v oblasti personálních služeb. V této oblasti bude HK ČR ve spolupráci s odborným garantem zkoušek, společností 1. VOX, a. s., ověřovat znalosti a dovednosti pro profesní kvalifikace personalista, asistent/ka, sekretář/ka, specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců a specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Za Hospodářskou komoru České republiky budou roli nominovaných autorizovaných zástupců, kteří ověřují znalosti uchazečů o zkoušku, vykonávat profesionální odborníci z praxe, vybraní ve spolupráci s odborným garantem, společností 1. VOX, a. s.

První zkoušky by měly proběhnout na jaře letošního roku v Praze. Již nyní jedná Hospodářská komora ČR o regionálním zastoupení pro tyto atraktivní zkoušky a zajištění dostupnosti ověření znalostí po celé ČR.

Více informací o těchto zkouškách profesních kvalifikací, stávajícím portfoliu služeb HK ČR v této oblasti a také přihláškové formuláře získáte na webových stránkách www.komora.cz/pro-podnikani/vzdelavani/ profesni-kvalifikace-zkousky-aos. 

Zdroj: komora.cz, 3.3.2014