16.10.2014

Již delší dobu je známým faktem, že v Olomouckém kraji chybí kvalifikovaní pracovníci pro práci v elektro oborech. Přes jeden z nejvyšších ukazatelů míry nezaměstnanosti v tuzemských regionech a vysoký počet lidí bez práce bojují mnohé firmy z Olomouckého kraje o kvalitní elektromechaniky, elektrikáře a další odborníky z elektrotechnických oborů.

Ačkoli se zaměstnavatelé věnují náborům zaměstnanců, spolupracují s průmyslovými školami i učilišti, poskytují učňům i studentům stipendia a investují do proškolování lidí a odborné školy zase usilují o každého studenta či učně pro technické obory, situace se zatím příliš nelepší.

Ve čtvrtek 18. září 2014 se proto na Krajském úřadě Olomouckého kraje sešli zástupci podnikatelů z oboru elektrotechnického průmyslu, středních odborných škol, Krajského úřadu, Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Olomouci, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Českomoravské konfederace odborových svazů a Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje u kulatého stolu ve snaze napomoci zlepšení současné situace v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve zmíněných oborechpomocí Regionální sektorové dohody pro Olomoucký kraj.

Sektorové dohody vznikají v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, jenž inicioval a realizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů, a představuje právně nevymahatelný dokument. Jeho podpisem jednotliví partneři z řad zaměstnavatelů, zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci vybraných problémů. Úkolem regionálních sektorových dohod, které budou uzavírány ve všech třinácti krajích České republiky kromě hlavního města Prahy, je napomoci vyřešit problematiku rozvoje lidských zdrojů v krajích a udržet konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku a využít potenciálu lidských zdrojů v regionech.

V úvodu jednání představila hlavní manažerka projektu Jarmila Modrá ze Svazu průmyslu a dopravy ČR přínosy sektorových dohod. „Regionální sektorová dohoda dává prostor těm, kteří mají chuť udělat změny k lepšímu v oblasti naplnění potřeb zaměstnavatelů kvalifikovanými zaměstnanci“, uvedla. Jiří Pospíšil z projektového týmu ji doplnil informacemi o provedené rešerši stávající situace. „Nejde už ani tak o ohýnek, jako spíš o oheň, který se těžko hasí. Firmám chybí v některých elektrotechnických oborech odborníci napříč pozicemi – tedy od vyučených, přes středoškolsky vzdělané až po vysokoškoláky,“ poznamenal.

Důvodů, proč se Olomoucký kraj nachází v takové situaci, je více. Kromě systémových záležitostí, které je třeba řešit na celostátní úrovni, hraje svou roli i obecně malý zájem žáků o studium technických oborů. Přitom paradoxně právě tito absolventi by v praxi neměli mít problém při hledání zaměstnání. „Děláme nábory na středních školách, s některými z nich úzce spolupracujeme, zveme výchovné poradce ze základních škol na exkurze, aby zjistili, jak dnes vypadá moderní průmyslový provoz, a jaké možnosti se lidem s potřebnou kvalifikací nabízejí. Snažíme se dělat různé aktivity a stojí nás to nemalé peníze. Přesto nám kvalitní lidé pro určité profese stále chybí,“ shodli se přítomní zástupci firem. Obdobně se snaží o nábory budoucích učňů a studentů pro technické obory také průmyslové školy i odborná učiliště.

Regionální sektorová dohoda tak může představovat jednu z cest, jak pomoci získat do firem nové schopné zaměstnance. Společným úkolem všech partnerů bude formulovat možnosti a náměty, kterými mohou zaměstnavatelé, školy, hejtmanství, Úřad práce a další instituce v kraji prohloubit vzájemnou spolupráci. Zúčastnění navrhli například širší propagaci a popularizaci techniky a technických oborů, podporu těsného propojení škol a firem z oboru, revizi profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací a rozšíření sítě Autorizovaných osob či rozšíření aktivit, jako je společná veřejná prezentace firem a škol nebo posílení možností externí spolupráce odborníků z praxe se školami.

V závěru jednání vyjádřil za Olomoucký kraj svou podporu regionální sektorové dohodě i 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák. Všichni účastníci se shodli, že regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj, na jejíž tvorbě se nyní začne pracovat, nebude v žádném případě představovat jakousi analýzu, která po podpisu skončí v „šuplíku“. Naopak, bude tzv. gentlemanskou dohodou všech účastníků, kteří podle svých možností přispějí k jejímu převedení „z papíru do praxe“ a zajistí si tak vyrovnanou situaci na trhu práce, kdy budou mít zaměstnavatelé dostatek kvalifikovaných pracovníků a absolventi a uchazeči o zaměstnání nebudou mít problém nalézt uplatnění.

Zdroj: businessinfo.cz