17.04.2015

Díky profesním kvalifikacím přitom může kdokoliv získat kvalifikaci i zaměstnání v oboru, který je perspektivní a zajímá ho – a to i v řádech týdnů. Pro firmy jako jsou slavné sklárny MOSER je navíc NSK jedinečnou příležitostí, jak se dostat ke kvalifikované pracovní síle.

Podle průzkumu, který pro Národní soustavu kvalifikací zpracovala společnost IPSOS, je v České republice pouhá třetina (35 %) zaměstnanců spokojena se svým zaměstnáním. Pracovníky v 43 procentech případů trápí malé platy, čtvrtině (25 %) vadí mizivé vyhlídky kariérního vzestupu a 18 procent z nich si stěžuje na monotónnost zaměstnání. Celorepublikový průzkum, prováděný na 1 500 respondentech, ukázal, že dva ze tří českých zaměstnanců by kvůli lepším pracovním podmínkám či spokojenosti změnili zaměstnání. 20 procent lidí by měnilo ve stávajícím oboru a 44 procent z nich by dnes klidně volilo i úplně jiný profesní obor, než kterému se věnují. Změnit profesi na tu, po které je u firem větší poptávka, přitom dnes není díky profesním kvalifikacím žádný problém.

 „Na profesní změně láká lidi vidina lepšího finančního ohodnocení a práce v oboru, který by je bavil či zajímal,“ říká hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací Ivo Jupa a doplňuje, že od změny je zároveň často odrazují překážky, které lze však snadno překonat.

„39 procent z nich se bojí, že by ve svém regionu jinou práci nenašli, 37 procent odrazuje dočasná ztráta příjmů a 22 lidí ze 100 si říká, že nemá pro jinou práci kvalifikaci,“ shrnuje Jupa.

Úřad práce ČR sice k lednu 2015 registroval téměř 70 tisíc volných pracovních míst, ale často v oborech, vyžadujících od uchazečů nějakou odbornou kvalifikaci. Průzkum současně ukázal, že na 66 procent lidí v České republice pracuje v jiném nebo pouze příbuzném oboru, než vystudovali, a nemá tak osvědčení o tom, co skutečně umí a co je živí.

Ať už chce uchazeč dovednosti získat, nebo je potřebuje jen formálně doložit, přichází na řadu právě Národní soustava kvalifikací. NSK totiž umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný certifikát o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout na několik let do školních lavic. Že má požadované znalosti a dovednosti občan, potvrdí složením takzvané kvalifikační zkoušky. Jakým způsobem jich dosáhl, zkoušející už nezkoumá.

„Mohl navštěvovat rekvalifikační kurz nebo se to klidně naučit sám, důležité je prokázat, že danou profesi opravdu ovládá,“ vysvětluje Ivo Jupa a dodává: „Chceme pomoci lidem, kteří usilují o nové profesní cíle. Získané osvědčení jim jejich cestu usnadní.“

Pokud tak chtějí lidé měnit práci, kvalifikaci si mohou doplnit, a to i souběžně se současnou prací ve svém volném čase. Uchazeči z řad nezaměstnaných navíc mají šanci, že náklady spojené s rekvalifikací plně uhradí úřad práce (v případě, že absolvují rekvalifikační kurz a poté úspěšně složí závěrečnou zkoušku). Osvědčení o získané kvalifikaci má pak celorepublikovou platnost, třeba jako výuční list, a uznávají ho i nejvýznamnější zaměstnavatelé. Patří mezi ně i světoznámá sklářská firma MOSER.

„Pokud přijde uchazeč s osvědčením o profesní kvalifikaci sklář a brusič skla, tak jej v podstatě ihned bereme. Takový člověk je pro nás totiž zárukou, že ovládá potřebné znalosti a dovednosti,“ popisuje personální ředitelka společnosti MOSER Světlana Hančová, jak moc si cení uchazečů, kteří mohou certifikátem rovnou prokázat, co skutečně umí.

„V naší společnosti využíváme standardy profesních kvalifikací při zaškolování nových zaměstnanců právě v profesích sklář a brusič skla. V tomto roce budeme standard využívat i pro zaškolení nových zaměstnanců na pozici technolog pro ruční sklářskou výrobu. Osobně si jako personalistka o uchazeči s certifikátem v rámci NSK řeknu, že tento člověk je schopen na sobě zapracovat a obětovat čas na doplnění kvalifikace. Z toho důvodu by byl přijímán pozitivně a pravděpodobně by zaměstnání v dané profesi, kterou hledáme, získal,“ uvádí Hančová.

K březnu 2015 bylo schváleno již 688 profesních kvalifikací a vykonáno přes 111 000 zkoušek. Mezi nejpopulárnější kvalifikace patří strážný, ale třeba i obsluha CNC strojů, sportovní masér, chůva pro děti do zahájení školní docházky, florista, průvodce cestovního ruchu, skladník nebo údržba veřejné zeleně.

 

Zdroj: personalista.com, 16.4.2015