17.04.2014

Logistická škola v Dalovicích se stala zkušebním centrem pro zvyšování kvalifikace.

Na Střední odborné škole logistické v Dalovicích je od ledna celý týden rušno až do podvečerních hodin. Odpoledne se učebny zaplní dospělými, kteří si chtějí prohloubit vzdělání v logistice nebo se věnovat cizím jazykům. Zajímavými formami a s využitím techniky se během 10 měsíců proberou základní témata v němčině, angličtině a ruštině. Každé pololetí bude ukončeno blokem s rodilým mluvčím.

            „Zaměstnanci ve službách se tak lépe domluví s turisty, kteří Karlovarský kraj navštíví,“ poznamenala ředitelka školy Vladimíra Štrynclová. Velký zájem projevila veřejnost i o poměrně náročný kurz Podnikový logistik. Jednotlivé moduly propojují teorii a praxi a zvýší konkurenceschopnost v podnikání.

            Dálkové nástavbové studium Podnikání je rozšířeno o nepovinný předmět podle evropských standardizovaných modulů Podniková ekonomika a Právo.

            Škola splnila podmínky a stala se certifikovaným zkušebním centrem, kde mohou absolventi kurzu i další zájemci z řad veřejnosti složit zkoušky, a získat certifikát odpovídající úrovně je v současnosti uznávaným kvalifikačním standardem pro oblast řízení a obchodu ve více než 31 zemích.

            „Ti, kteří potřebují získat výuční list, navštěvují kurzy zaměřené na poštovní logistiku podle Národní soustavy kvalifikací. Získáním čtyř profesních certifikátů – škola je autorizovaným subjektem – mají možnost úspěšní absolventi kurzů zažádat o vykonání závěrečné zkoušky s výučním listem oboru Manipulant poštovního provozu a přepravy,“ konstatovala ředitelka. Projekt financovaný z prostředků Evropské unie s názvem Logistická celoživotní akademie podporuje zásadně rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pro dospělé v ekonomickém i technickém zaměření. „Propojením na standardizované cíle a na požadavky Národní soustavy kvalifikací se zvýší kvalita celoživotního vzdělávání, prohloubí se spolupráce s firmami v regionu,“ uvedla Štrynclová.

Zdroj: Karlovarský deník, 15.4.2014