12.06.2014

Dvacátá valná hromada Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR se konala dne 11. 4. 2014 v Hospodářském dvoře Bohuslavice na Vysočině. Z privilegovaných členů se jí zúčastnili zástupci firem Bramac střešní systémy, Fakro Czech, Juta, Prefa Aluminiumprodukte a Tondach Česká republika.

            Pokud jde o vlastní aktivity cechu, pak pokračovala práce cechmistra v Sektorové radě pro řemesla a umělecká řemesla. V jejím rámci byla na začátku letošního roku dokončena revize dílčí kvalifikace klempíř. Dílčí kvalifikace pokrývač a tesař již byly dokončeny v roce 2012. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR byly zase v rámci vzdělávacích programů NSK a NSP v roce 2013 provedeny autorizovanými zástupci cechu dvě zkoušky kvalifikace tesař. S kvalitou řemesla bezprostředně souvisí také každoroční školení inspektorů řemesel, které letos proběhlo 19. března v SOU Jihlava a v jeho rámci bylo proškoleno celkem 32 inspektorů řemesel.

            Publikační činnost cechu prezentuje kniha připravovaná k 20. výročí založení cechu o dějinách střechařských řemesel a cechů, která by měla vyjít příští rok. Ovšem nejdiskutovanějším tématem z hlediska publikací stále zůstává nové vydání „Pravidel pro navrhování a provádění střech“. Připomínky k nim ze strany privilegovaných členů řešila řemeslná rada, ustanovená v roce 2011 a složená z odborníků z řad privilegovaných členů, členů cechu a odborníků z ČVUT. Na publikaci se celý rok intenzivně pracovalo, řemeslná rada se scházela každý měsíc a na valné hromadě bylo konstatováno, že práce na knize jsou již hotové. Je tedy předpoklad, že vyjde během dvou měsíců po konání valné hromady. Po vydání Pravidel pro navrhování a provádění střech však bude řemeslná rada pokračovat ve své práci i nadále. Bude sbírat podněty a připomínky ze střechařského oboru a seznamovat s nimi jak odbornou, tak i laickou veřejnost, a to jednou ročně na sympoziu. První sympozium by se mělo konat na podzim tohoto roku.

  ...

             Další oblastí diskuze bylo školství, kdy Ing. Jan Hypr hovořil o tom, že na základní školy by se měly vrátit dílny a pozemky. Na něj navázal pan Dvořák, který informoval, že pan Košťál ze SOU Hradec Králové objíždí základní školy a organizuje pracovní kroužky, což má obrovský úspěch. Ing. Hypr k tomu dodal, že v SOU Brno – Bosonohy to dělají podobně s tím, že žáky 6. a 7. ročníků základních škol vozí na učiliště a tam v dílnách vyrábějí různé výrobky. Aktivní v tomto ohledu je i SOU Praha – Zelený Pruh, kam pravidelně docházejí žáci z 12 základních škol a učí se poznávat nářadí a vyrábějí jednoduché předměty. S učňovským školstvím úzce souviselo i vystoupení pan Maroše Žáčika, který informoval o mistrovství světa mladých řemeslníků, které pořádá IFD. Letos se uskuteční v Rumunsku a je omezené věkem 26 let.

            A jaké úkoly si CKPT ČR vytkl pro další období?

- spolupracovat dál s Hospodářskou komorou ČR, a to zejména v oblasti připomínkování zákonů, jejich změn, doplňků a akreditací; - do další valné hromady navrhnout případnou účast cechu v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR, zvážit možnost založení vlastní komory; - využívat všech možností k propagaci Cechu KPT ČR, a to na všech úrovních; - připravit školení inspektorů řemesel; - zorganizovat fotografickou soutěž v oborech klempíř, pokrývač a tesař; - zpracovat a prověřit možnost zřízení internetového výběru zakázek pro členy Cechu KPT ČR; - řešit nerovné podmínky na trhu, zejména mezi zaměstnavateli, živnostníky, neplatiči daní a nekvalifikovanými pracovníky, např. změnou živnostenského zákona; - podpořit úsilí obnovit výuku dílen na základních školách.

zkráceno red.

Střechy, fasády, izolace , 11.6.2014