09.03.2015

Stránky jsou určeny pro osoby, které působí nebo se chystají působit v některé z klíčových rolí naplňování nebo využívání Národní soustavy kvalifikací.

Cílem webu je zprostředkovat těmto zájemcům již vytvořené a ověřené postupy a procesy spojené s naplňováním příslušné role.

Nyní je k dispozici pět on-line kurzů, které mají pomoci aktérům Národní soustavy kvalifikací při realizaci dílčích aktivit a jejím zavádění do praxe.

Vyzkoušejte je ZDE