07.03.2015

Skoro 60 procent lidí z Libereckého kraje by neváhalo a kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění by okamžitě vyměnili pozici i profesní obor. Vyplývá to z průzkumu Národní soustavy kvalifikací (NSK). Ve stávající práci zaměstnancům nejvíc vadí neodpovídající platy, malé vyhlídky na povýšení nebo stereotyp. Skoro tři čtvrtě lidí pak navíc pracuje v úplně jiném nebo pouze příbuzném oboru, než vystudovali a na jeho změnu se už neodvažují. Díky profesním kvalifikacím přitom může kdokoliv získat kvalifikaci i zaměstnání v oboru, který je perspektivní a zajímá ho – a to i v řádech týdnů. Firmy jako jablonecká Preciosa navíc díky NSK vědí, co přesně daní uchazeči umí.

Podle průzkumu, který pro Národní soustavu kvalifikací zpracovala společnost IPSOS, je v Libereckém kraji pouhá třetina (34 %) zaměstnanců spokojená se svým zaměstnáním. Pracovníky ve 40 procentech případů trápí malé platy, třetině (27 %) vadí mizivé vyhlídky karierního vzestupu a 16 procent z nich si stěžuje na monotónnost zaměstnání. Celorepublikový průzkum, prováděný na 1 500 respondentech, ukázal, že výsledky pro Liberecký kraj v podstatě odpovídají českému průměru. Šest z deseti obyvatel Libereckého kraje by kvůli lepším pracovním podmínkám či spokojenosti změnilo zaměstnání. 14 procent lidí by měnilo ve stávajícím oboru a 43 procent z nich by dnes klidně volilo i úplně jiný profesní obor, než kterému se věnují. Změnit profesi na tu, po které je u firem větší poptávka, přitom dnes není díky profesním kvalifikacím žádný problém.

Na profesní změně láká lidi vidina lepšího finančního ohodnocení a práce v oboru, který by je bavil, či zajímal,“ říká hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací, Ivo Jupa a doplňuje, že od změny je zároveň často odrazují překážky, které lze však snadno překonat. „42 procent z nich se bojí, že by v regionu jinou práci nenašli, 40 procent odrazuje dočasná ztráta příjmů a 16 lidí ze 100 si říká, že nemá pro jinou práci kvalifikaci,“ shrnuje Jupa.

Liberecký úřad práce sice k lednu 2015 registroval skoro 4 tisíce volných pracovních míst, ale často v oborech, vyžadujících od uchazečů nějakou odbor-nou kvalifikaci. Průzkum současně ukázal, že na 70 procent lidí z Libereckého kraje pracuje v jiném nebo pouze příbuzném oboru, než vystudovali a nemá tak osvědčení o tom, co skutečně umí a co je živí. Ať už chce uchazeč dovednosti získat, nebo je potřebuje jen formálně doložit, přichází na řadu právě Národní soustava kvalifikací.

NSK totiž umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný certifikát o jejich profesní kvalifi-kaci, aniž by museli zasednout na několik let do školních lavic. Že má požadované znalosti a dovednosti občan potvrdí složením takzvané kvalifikační zkoušky. Jakým způsobem jich dosáhl, zkoušející už nezkoumá.

 Mohl navštěvovat rekvalifikační kurz nebo se to klidně naučit sám, důležité je prokázat, že danou profesi opravdu ovládá,“ vysvětluje Ivo Jupa a dodává: „Chceme pomoci lidem, kteří se vyučili v jiném oboru, nebo nedokončili střední školu. Získané osvědčení jim může přinést nové pracovní místo nebo povýšení.“

 

Pokud tak chtějí lidé měnit práci, kvalifikaci si mohou snadno doplnit, a to i souběžně se současnou prací ve svém volném čase. Uchazeči z řad nezaměstnaných si mohou navíc nechat náklady na osvědčení o kvalifikaci nechat plně proplatit úřadem práce (v případě, že absolvují rekvalifikační kurz a poté úspěšně složí závěrečnou zkoušku). Osvědčení má pak plnou platnost třeba jako výuční list a uznávají je i nejvýznamnější zaměstnavatelé. V Libereckém kraji je to třeba světoznámá sklářská firma Preciosa.

 

NSK využíváme při náboru a inzerci nových pracovních míst. Pokud přijde uchazeč s kvalifikací Brusič skla, víme přesně, jaké má schopnosti a dovednosti. Na běžném trhu práce navíc na podobně kvalifikovaného uchazeče skoro vůbec nenarazíte,“ shrnuje přínosy profesních kvalifikací vedoucí odboru personálního plánování z firmy Preciosa Ing. Iva Vychterová.

 

K únoru 2015 bylo schváleno již 679 profesních kvalifikací a vykonáno celkem 111 018 zkoušek. Mezi nejpopulárnější kvalifikace patří Strážný (bylo provedeno dokonce 89 tisíc zkoušek), ale třeba i Chůva pro děti do zahájení školní docházky, Florista nebo Údržba veřejné zeleně.

  

TOP 10 kvalifikací pro ČR (bez strážného – u této kvalifikace bylo provedeno 89 tisíc zkoušek kvůli zákonné povinnosti pro všechny, kteří na této pozici pracují bez osvědčení)

  

Zdroj: NSK2