Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Logistik skladových operací
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Stanovování průběhů a vazeb výrobních, dopravních a skladovacích činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby průběhů výrobních, dopravních a skladovacích činností Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat vazby výrobních, dopravních a skladovacích činností Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování činností v optimalizaci dopravně přepravního procesu ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat optimalizační metody dopravně-přepravního procesu ve skladovém hospodářství Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat výhody a nevýhody optimalizačních metod dopravně-přepravního procesu ve skladovém hospodářství Ústní ověření
c Zpracovat případovou studii dle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování harmonogramů nasazování a využívání manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat manipulační prostředky používané ve skladovém hospodářství Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
c Vytvořit harmonogram nasazování a využívání manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků pro skladové hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést příklady využití manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladovém hospodářství podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sledování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry v kontextu efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zpracovat podklady pro sledování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování podkladů pro kalkulaci skladových nákladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat sledované parametry nezbytné pro kalkulaci skladových nákladů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Zpracovat podklady pro cenovou kalkulaci skladových nákladů podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat příslušnou dokumentaci využívanou ve skladovém hospodářství Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat sledované položky ve skladovém hospodářství Ústní ověření
c Zaevidovat sledované položky v příslušné dokumentaci podle zadání Praktické ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení zpětné logistiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dílčí procesy zpětné logistiky Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Charakterizovat jednotlivé způsoby řízení materiálového a zbožového toku v zpětné logistice Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování nasazení optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik manipulačních a mechanizačních prostředků podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Uvést příklady využití manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladovém hospodářství podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování dílčích procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace ve skladovém hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy palet a kontejnerů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Prokázat znalost technicko-provozních charakteristik palet a kontejnerů podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Uvést příklady využití palet a kontejnerů ve skladovém hospodářství podle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení dílčích procesů optimalizace skladovacích procesů, optimalizace využívání dopravních aj. prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat optimalizační metody skladovacích a dopravně-přepravních procesů Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Popsat výhody a nevýhody optimalizačních metod skladovacích a dopravně-přepravních procesů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Ověřování kompetencí

Při ústním ověřování znalostí zodpovídá uchazeč otázky zkoušejících z daných kritérií hodnocení.

Při písemném ověřování znalostí uchazeč písemně zpracuje tři otázky nebo případové studie z daných kritérií hodnocení.

 

Metodické pokyny

Autorizovaná osoba připraví minimálně 10 tematických zadání z oblasti logistiky skladových operací pro ověřování kompetencí Stanovování činností v optimalizaci dopravně-přepravního procesu ve skladovém hospodářství, Stanovování harmonogramů nasazování a využívání manipulačních prostředků ve skladovém hospodářství, Výběr optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků pro skladové hospodářství, Sledování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství, Zpracování podkladů pro kalkulaci skladových nákladů, Vedení příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství, Zajišťování nasazení optimálních druhů manipulačních a mechanizačních prostředků ve skladovém hospodářství a Zajišťování a realizace dílčích procesů unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace ve skladovém hospodářství.

Uchazeč si vylosuje jedno z minimálně 10 předložených tematických zadání z oblasti logistiky skladových operací. Jednotlivé kompetence, znalosti a způsobilosti uchazeče jsou postupně ověřovány na vylosovaném tematickém zadání.

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření znalostí uchazeče podle jednotlivých kritérií hodnocení a způsobilosti uchazeče správně provést zadané úlohy.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra dopravy a logistiky

ČSAD Hodonín, a. s.

Česká logistická asociace, o. s.