Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu
Platnost standardu: od 5.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro výrobu obalovaných dílců a profilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou konstrukční a technickou dokumentaci v listinné nebo v elektronické podobě Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Orientovat se v technických podkladech pro výrobu obalovaných dílců a profilů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro výrobu obalovaných dílců a profilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce dle výrobního zadání Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Určit nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Určit druh a množství materiálů a polotovarů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava, úprava a opracování surovin a materiálů podle technologického postupu při výrobě obalovaných nábytkových dílců a profilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit obalovací materiál na požadovaný rozměr Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Připravit povrch nosného materiálu před obalováním Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Nanést lepidlo na nosný materiál Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Odstranit přesahující obalovací materiál po provedení obalování Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Dodržovat zásady BOZP při přípravě, úpravě a opracování surovin a materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba vakuového lisu v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit parametry vakuového lisu pro jednotlivé typy obalovacích materiálů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Obalit nosný materiál dýhou nebo folií ve vakuovém lisu Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provést základní údržbu vakuového lisu po skončení práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Dodržovat zásady BOZP při obsluze a údržbě vakuového lisu Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků při výrobě obalovaných nábytkových dílců a profilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat vstupní materiál a polotovar Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zkontrolovat nanesení lepidla na nosný materiál Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zkontrolovat hotový obalovaný dílec nebo profil a provést jeho případnou opravu Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid po skončení práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování kritérií by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí ke zhotovení dvou výrobků za použití různých druhů nosného materiálů (MDF desky, DTD desky, masivní dřevo) a různých druhů obalovacího materiálu (fólie, dýha) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

– práce s výrobní dokumentací

– příprava a kontrola polotovarů, dílců a komponentů

– práce se zařízením nanášejícím lepidla

– obsluha vakuového lisu

– práce se zařízením nebo nástroji na odstranění přesahujícího obalovacího materiálu

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazín