Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Šička oděvních výrobků
Platnost standardu: od 1.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Šití oděvů (31-59-E/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Šička oděvních výrobků 31-034-E 2

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Šička (31-99-E/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Šička oděvních výrobků 31-034-E 2
Šička kusových výrobků 31-041-E 2

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace Šička oděvních výrobků (kód:31-034-E) souvisí s profesní kvalifikací Šička kusových výrobků (kód:31-041-E).