Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Interiérový poradce
Platnost standardu: od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Interiérový poradce (33-99-M/13) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Interiérový poradce 33-051-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi