Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem, příprava a expedice výrobků, polotovarů, součástí a materiálu ve stanoveném balení v požadovaném čase a množství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit expedici (interní tok) výrobků, polotovarů, součástí a materiálu v požadovaném množství dle požadavku výroby, v předepsaném balení včetně rozvozu nemotorovou ručně vedenou manipulační technikou Praktické předvedení
b Uložit výrobky, polotovary, součásti a materiál do regálových zásobníků na linkách s plynulým nebo taktovaným pohybem Praktické předvedení
c Orientovat se ve standardním interním logistickém sytému (KANBAN) s cílem udržení limitu výše zásob ve skladových systémech v automobilovém průmyslu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Rozdělení a vkládání výrobků, polotovarů, součástí a materiálu do regálů a zásobníků, dle rozpisek a plánků, kontrola jejich úplnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady skladování při principu správného odebírání zásob dle data příjmu (FIFO) Ústní ověření
b Předvést techniku balení zásob (páskování) Praktické předvedení
c Zkontrolovat množsví a balení dodaných materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zabezpečení toku prázdných obalů, respektování pravidel nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zajištění a zabezpečení toku prázdných obalů (interních/externích) dle pokynů a požadavků výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést postup při vzniku nestandardní situace (vysypané balení/paleta) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady pro nakládání s výrobním a manipulačním odpadem Ústní ověření
d Popsat postup při vzniku nehody-havárie s přítomností nebezpečné látky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění základní evidence stavu zásob v rámci interního toku materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést předepsanou operativně-technickou evidenci stavu surovin, výrobků a balení Praktické předvedení
b Zkontrolovat a vést evidenci skladového materiálu, výrobků včetně zodpovědnosti za zpětné zaskladnění Praktické předvedení
c Provést a evidovat příjem, expedici, zkontrolovat identifikaci surovin, polotovarů a produktů v různých fázích výrobního procesu, včetně nakládání s výrobním a manipulačním opadem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠKODA AUTO

DP Work

TRW

Behr Mahle

SOU Škoda Auto