Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Tunelář
Platnost standardu: Od 6.2.2013 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a stavebních výkresech pro ražení tunelů, chodeb, štol a hloubení jam

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Číst prováděcí stavební výkresy Ústní ověření nad technickým výkresem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek pro ražení tunelů, chodeb, štol a hloubení jam podle všech tunelovacích metod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a vysvětlit pracovní postup odpovídající zadané práci a odůvodnit výběr Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola stavu trati, vozíků a důlních lokomotiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stav trati, vozíků a důlních lokomotiv Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava dřeva na pažení, budování a odstraňování výdřevy při ražení tunelů a chodeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přípravu dřeva na pažení, budování a odstraňování výdřevy při ražení tunelů a chodeb Praktické předvedení
b Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Povrchové úpravy obezdívky tunelů a štol stříkaným betonem, suchou nebo mokrou metodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést povrchové úpravy obezdívky tunelů a štol stříkaným betonem, suchou nebo mokrou metodou Praktické předvedení
b Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pažení a montáž různých druhů výztuží při ražení tunelů a chodeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pažení a montáž obvyklých druhů výztuží při ražení tunelů a chodeb Praktické předvedení
b Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava, kladení a překládání kolejí, výhybek a točnic při ražení tunelů a chodeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup přípravy, kladení a překládání kolejí, výhybek a točnic při ražení tunelů a chodeb Písemné nebo ústní ověření
b Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha razicích, dobývacích a nakládacích strojů pro hloubení jam nebo šachet

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat stroje podle zadání Praktické předvedení
b Ošetřovat a udržovat stroje Praktické předvedení
c Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha odvětrávacích zařízení v podzemí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat zařízení podle zadání Praktické předvedení
b Ošetřovat a udržovat zařízení Praktické předvedení
c Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a řízení těžebních strojů s dálkovým ovládáním pro ražení tunelů, chodeb a štol a souprav na protlačování potrubí s vrtným štítem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat stroje podle zadání Praktické předvedení
b Ošetřovat a udržovat stroje Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba strojních zařízení, tunelů, chodeb a štol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřizovat, ošetřovat a udržovat strojní zařízení, tunely, chodby a štoly Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha sbíjecích kladiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat sbíjecí kladiva podle zadání Praktické předvedení
b Ošetřovat a udržovat sbíjecí kladiva Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha pomocných strojů a čerpadel v podzemí, při ražení tunelů, chodeb a štola pro nástřik betonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat stroje a čerpadla podle zadání Praktické předvedení
b Ošetřovat a udržovat stroje a čerpadla Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vysvětlit a dodržovat pravidla BOZP Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=138&kod_sm1=41).

Metodická doporučení:

Uchazeč předloží doklad o zdravotní způsobilosti pro práci v podzemí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Subterra, a. s.