Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Železář
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Železobetonář (36-99-H/06) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Betonář 36-052-H 3
Železář 36-062-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
13.2.2013 5.4.2019 15.1.2013