Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Do úplné profesní kvalifikace Elektrotechnik (kód:26-99-M/01) je integrovaná profesní kvalifikace Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení (kód:26-016-M).
Do úplné profesní kvalifikace Elektrotechnik (kód:26-99-M/01) je integrovaná profesní kvalifikace Mechatronik (kód:26-022-M).
Do úplné profesní kvalifikace Elektrotechnik (kód:26-99-M/01) je integrovaná profesní kvalifikace Elektrotechnik měřících přístrojů (kód:26-029-M).
Do úplné profesní kvalifikace Elektrotechnik (kód:26-99-M/01) je integrovaná profesní kvalifikace Technik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť (kód:26-030-M).
Do úplné profesní kvalifikace Elektrotechnik (kód:26-99-M/01) je integrovaná profesní kvalifikace Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů (kód:26-068-M).