Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce matrací , Výrobce matracových jader
Platnost standardu: od 29.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce čalounických jader (33-99-H/22) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pracovník vypěňování tvarovek z polyuretanových pěn 33-053-H 3
Výrobce matracových jader 33-015-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace Výrobce matracových jader (kód:33-015-H) je integrovaná do úplné profesní kvalifikace Výrobce matrací (kód:33-99-H/03).
Profesní kvalifikace Výrobce matracových jader (kód:33-015-H) souvisí s profesní kvalifikací Výroba polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů (kód:33-012-H).