Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce bižuterie , Výrobce skleněné bižuterie
Platnost standardu: od 27.8.2012 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozbor parametrů (druh a množství materiálu) uvedených v předloženém výrobním výkresu nebo vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst výrobní, výkresovou a technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, technologických podmínek pro zhotovování skleněné bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady BOZP a zdůvodnit nutnost používání ochranných pomůcek při práci Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu nebo vzorku Praktické předvedení
c Zvolit postup práce pro zhotovení skleněné bižuterie podle výrobní dokumentace u konkrétního výrobku Praktické předvedení
d Zvolit vhodný druh tyčoviny pro konkrétní výrobek Praktické předvedení
e Vysvětlit postup při temperovaní výrobků v chladicích pecích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zušlechťování skleněných bižuterních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu zušlechťování skleněné bižuterie podle dané výrobní receptury (přípravu stříbřícího roztoku, redukčního roztoku) Písemné a ústní ověření
b Popsat a vysvětlit techniku zušlechťování (např. vlastního stříbření u konkrétního skleněného polotovaru) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba a způsoby zpracování skleněné bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést techniku zpracování skleněné bižuterie Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat výrobu rokajlu, kamenů a jejich třídění; rozlišení podle barev, velikostí a tvarů Písemné a ústní ověření
c Popsat a předvést techniku návleku jednořadého a víceřadého náhrdelníku a náramku, převedení výrobku z návleku na drát Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění povrchových úprav a zušlechťovacích technik při výrobě skleněné bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat techniku mechanického obrušování, odmaštění a leštění včetně chemického a tepelného na konkrétním materiálu či výrobku a vysvětlit funkci zařízení a strojů Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit princip dekorativních úprav na předložených vzorcích Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Spojování jednotlivých dílů bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat techniku ketlování, svěšování, lepení, montáž mechanik u konkrétního výrobku Písemné a ústní ověření
b Uvést počty kusů skleněné bižuterie ve starších jednotkách Písemné a ústní ověření
c Sestavit a zkompletovat bižuterní výrobek podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznat a posoudit vady, vést evidenci výrobků, balit výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení a strojů při výrobě skleněné a kovové bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu a provádění běžné údržby strojního zařízení pecí, hořáku, lisů, mačkárenských strojů, forem a jednoúčelových strojů nad technickým výkresem Písemné a ústní ověření
b Předvést obsluhu konkrétního stroje (podle zadání a charakteru výrobku) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100689&kod_sm1=35).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku bižuterní výroby. Autorizovaná osoba určí druh/druhy výrobku u kompetence: Výroba a způsoby zpracování skleněné bižuterie, např. vinuté perle, hutní figurky, mačkání skleněných polotovarů.

Uchazeč při zkoušce prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech, vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě.

Předmětem hodnocení je kvalita zhotoveného výrobku, estetická stránka výrobku a manuální zručnost a dále se posuzuje hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz výrobců bižuterie

Silikátový svaz

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR