Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce bižuterie , Výrobce kovové bižuterie
Platnost standardu: od 27.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozbor parametrů (druh a množství materiálu) uvedených v předloženém výrobním výkresu nebo vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst výrobní, výkresovou a technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, technologických podmínek pro zhotovování kovové bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady BOZP a zdůvodnit nutnost používání ochranných pomůcek při práci Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu nebo vzorku Praktické předvedení
c Zvolit postup práce u zadaného výrobku podle výrobní dokumentace Písemné a ústní ověření
d Zvolit vhodné nástroje a pomůcky pro tváření kovu u jedné z uvedených operací: stříhání, ohýbání, tažení, lisování, válcování, ražení; popsat části a funkce použitého nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit postup práce při pájení zadaného výrobku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvarování a pájení kovové bižuterie, připevňování různých druhů mechanik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Opracovat kovové materiály podle technické a výtvarné dokumentace pilováním, řezáním, stříháním, protahováním, vrtáním, lisováním Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést na předloženém polotovaru nýtování Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést montáž mechanik a spojování jednotlivých polotovarů pomocí kovových dílů, popsat jednotlivé druhy mechanik a jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést na konkrétním výrobku jednu z technik: měkké pájení, tvrdé pájení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat technologii odstředivého lití do gumových (silikonových) forem a lití do ztraceného vosku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchové úpravy, dekorativní a ochranné povlaky při výrobě kovové bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předmořit a mořit výrobek určený k letování nebo pokovení Praktické předvedení
b U předložených vzorků uvést rozdíly v použité technice povrchových úprav u měkce a tvrdě pájené bižuterie Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit mechanické broušení a leštění na konkrétním polotovaru Písemné a ústní ověření
d Popsat princip elektrolytického pokovování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování jednotlivých dílů bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat techniku ketlování, svěšování, lepení, montáž mechanik u výrobku Písemné a ústní ověření
b Uvést počty kusů bižuterie ve starších jednotkách Písemné a ústní ověření
c Sestavit a zkompletovat bižuterní výrobky podle vzoru Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznat a posoudit vady, vést evidenci výrobků, balit a expedovat výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení a strojů při výrobě kovové bižuterie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat a provádět běžnou údržbu strojního zařízení, lisů, jednoúčelových strojů a nástrojů při výrobě kovové bižuterie Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat konkrétní strojní zařízení podle zadání a dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP –

http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100689&kod_sm1=35

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku bižuterní výroby.

Uchazeč při zkoušce prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech, vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě.

Předmětem hodnocení je kvalita zhotoveného výrobku, estetická stránka výrobku, manuální zručnost a dále se posuzuje hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz výrobců bižuterie

Silikátový svaz

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR