Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní mechanizátor
Platnost standardu: od 27.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha hydraulické ruky štěpkovacího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přemístit materiál na určené místo pomocí hydraulické ruky Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Seřizování a údržba štěpkovací soupravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní funkce štěpkovače Ústní ověření
b Popsat základní úkony údržby štěpkovače Ústní ověření
c Popsat základní části štěpkovače Praktické předvedení
d Orientovat se v návodu k obsluze, spustit stroj Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování postupu výroby štěpky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést štěpkování Praktické předvedení
b Popsat postup výroby štěpky na konkrétním pracovišti (např. na pasece, na odvozním místě, s přímou expedicí) Ústní ověření
c Uvést a charakterizovat základní druhy štěpky a rizika skladování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování a uplatňování zásad BOZP a ochrany zdraví při štěpkování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady BOZP při práci s hydraulickou rukou Praktické předvedení
b Dodržovat zásady BOZP při štěpkování Praktické předvedení
c Popsat hlavní zásady organizace práce na pracovišti a BOZP Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100222&kod_sm1=43).

Uchazeč se prokáže platným jeřábnickým průkazem (odborná způsobilost podle vyhlášky č.392/2003 Sb. a podle ČSN ISO 12480-1) a řidičským průkazem sk. T.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

LS Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o

Lesy České republiky, s. p.