Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Keramik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Keramik (28-99-H/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výrobce sádrových forem 28-004-H 3
Vylévač keramiky 28-005-H 3
Výrobce lisované keramiky 28-006-H 3
Točíř keramiky 28-007-H 3
Obsluha pálicích pecí 28-008-H 3
Obráběč keramiky 28-009-H 3
Příprava keramických hmot 28-031-H 3
Glazovač keramiky 28-030-H 3