Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Keramik-modelář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Keramik-modelář (28-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Keramik-modelář 28-002-H 3