Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Dekoratér keramiky

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Dekoratér keramiky (28-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Dekoratér keramiky – strojní dekorace 28-081-H 3
Dekoratér keramiky – ruční malírenská dekorace 28-080-H 3
Dekoratér keramiky – ruční dekorace 28-079-H 3
Dekoratér keramiky 28-003-H 3