Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Dělník ve strojírenské výrobě
Platnost standardu: od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení a jejich součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické dokumentace (výkresy sestav, výkresy součástí apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít strojírenské normy dle platné ISO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit strojní zařízení v celek tak, jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci Praktické předvedení
b Provést montáž a demontáž jednoduchého strojního zařízení a ověřit funkčnost Praktické předvedení
c Manipulovat se stroji a strojním zařízením a dodržovat zásad BOZP Praktické předvedení
d Použít pomůcky (např. prizmata, úhelníky, svěrky, klíny, šroubové podpěrky apod.) k dosažení žádoucí polohy součásti či polotovaru a provést fixaci součásti, polotovaru Praktické předvedení
e Kontrolovat dosažení žádoucí polohy strojního zařízení, jeho součásti (např. úhelníkem, vodováhou, číselníkovým úchylkoměrem apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí a kontrolní prostředky dle technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CZ LOKO, a. s.

Letohradské strojírny, s. r. o.

Střední škola technická Jihlava

VOŠ a SŠT Česká Třebová

SPŠ Třebíč