Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů
Platnost standardu: od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro zhotovování polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst nákresy a výkresy konkrétního výrobku, včetně 3D zobrazení, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení při výrobě polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní rozdělení pěnových materiálů, jejich specifikace a účely použití, zvolit druh a množství materiálů pro zadaný úkol Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat stroje a zařízení a jejich funkci pro výrobu polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů Ústní ověření
d Zvolit stroje, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba nářezových a střihových plánů pro výrobu polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit nářezový plán pro pěnové dílce s ohledem na použité typy pěnových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit střihový plán pro pomocné materiály Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro zpracování, opracování a spojování pěnových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zvolené stroje, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla podle druhu prováděné operace, dílce nebo typu pěnového materiálu v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Seřídit a udržet stroje a zařízení v bezpečném chodu v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést dané operace na strojích a zařízení pro zpracování pěnových materiálů a jejich spojování v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Definovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se na precizní oveření všech odborných kompetencí.

 

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

sedadlový polotovar sedadla křesla z pěnových a pomocných materiálů o rozměru min. v = 120 mm, š = 450 mm, hloubka = 480 mm

opěradlový dílec - prefabrikát kancelářské židle s bederní opěrkou

sedadlový dílec - prefabrikát sedala jídelní židle s vloženou pružinovou kostrou s pružinami v sáčcích a přelepený kypřicím PES rounem

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce i zhotoveného výrobku, ke znalosti čalounických materiálů a ke znalosti zpracování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

BPP spol. s r. o.

AKSAMITE spol. s r. o.

Čalounictví Bednář