Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce matrací z matracových prefabrikátů
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu matrací z matracových prefabrikátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst nákresy a výkresy konkrétního výrobku včetně 3D zobrazení, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit šířku a délku matrace pro daného uživatele podle jeho rozměrů a hmotnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení pro výrobu matrací z matracových prefabrikátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy matrací, matracových prefabrikátů, rozdíly a specifika matrací se snímatelným a s nesnímatelným pevným potahem Ústní ověření
b Zvolit druh a množství matracových prefabrikátů a pomocných materiálů, popsat jejich funkci a způsob použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Písemné a ústní ověření
d Popsat stroje a zařízení a jejich funkci pro výrobu matrací z matracových prefabrikátů Písemné a ústní ověření
e Zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení a nářadí pro výrobu matrací z matracových prefabrikátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat přívody elektrické energie, stlačeného vzduchu a všechny vypnout před nastavováním a seřizováním stroje či zařízení v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit parametry zvoleného stroje a zařízení, seřídit a udržet stroje a zařízení v bezpečném chodu v souladu s BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést obsluhu stroje a zařízení, použít pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro dělení nebo spojování čalounických materiálů a matracových prefabrikátů v souladu s BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kompletace souboru a dokončení výroby matrací z matracových prefabrikátů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce při výrobě matrací z matracových prefabrikátů se snímatelným potahem Písemné a ústní ověření
b Popsat postup práce při výrobě matrací s příhraněmi a nesnímatelným potahem Písemné a ústní ověření
c Upravit prefabrikáty a pomocné materiály dle zadaných rozměrů při použití připravených strojů, zařízení, nástrojů a nářadí v souladu s BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkompletovat soubor, podle technologického postupu složit, spojit matracové prefabrikáty, pomocné materiály Praktické předvedení a ústní ověření
e Dokončit a upravit matraci při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Definovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se na precizní ověření všech odborných kompetencí.

 

Uchazeč zhotoví:

  • jednodílnou matraci délky 2 200 mm s pružinovou kostrou BONNEL, s pevným (nesnímatelným) potahem s příhraněmi a švy s paspulí krytými lemovací hranovou stuhou
  • jednodílnou matraci délky 2 000 mm se snímatelným potahem a matracovým jádrem z pěnových materiálů

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce i zhotoveného výrobku, ke znalosti čalounických materiálů, prefabrikátů, druhů matrací a ke znalosti údržby čalouněných výrobků.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

BPP spol. s r. o.

AKSAMITE, spol. s r. o.

Čalounictví Bednář