Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce polotovarů pro matracové potahy
Platnost standardu: od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů polotovarů pro matracové potahy a potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst nákresy a výkresy konkrétního polotovaru pro matracové potahy a potahů včetně 3D vyobrazení, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít textovou dokumentaci v různých technologických postupech při zhotovení polotovarů a potahů Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést způsoby značení matracových potahů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přípravné práce pro zhotovování polotovarů pro výrobu matracových potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit z technické dokumentace pro konkrétní druh potahu postup práce pro zhotovení polotovarů pro výrobu matracového potahu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat hlavní a pomocné textilní i netextilní materiály pro zhotovení polotovarů a uvést charakteristické znaky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat značkovky (etikety) pro konkrétní druhy matracových potahů, zdůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
d Objasnit funkci kontinuálních a diskontinuálních strojů na výrobu matracových proševů a jejich formátování Ústní ověření
e Objasnit funkci strojů a linek na výrobu matracových příhraní Ústní ověření
f Zvolit stroje, nástroje, zařízení pro zhotovení polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
g Vytvořit střihové a nářezové plány polotovarů podle zadaných rozměrů, výkresové dokumentace a technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
h Stanovit spotřebu všech materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování proševů na kontinuálním prošívacím stroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit prošívací vzor, provést základní seřízení prošívacího stroje, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající prošívanému materiálu, zkontrolovat a doplnit nitě a prošívací jehly, zkontrolovat a nastavit dělicí zařízení při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat a zavěsit náviny hlavních a pomocných materiálů, navést všechny materiály do vodicích částí prošívacího stroje při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést obsluhu a zkontrolovat prošívací stroj při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Odebrat, spočítat polotovary a zkontrolovat kvalitu prošití a dělení při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování proševů na diskontinuálním prošívacím stroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit prošívací vzor, provést základní seřízení prošívacího stroje, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající prošívanému materiálu, zkontrolovat nit a prošívací jehlu, zkontrolovat a nastavit dělicí zařízení při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit a zkontrolovat rám při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Postupně uchytit do rámu pomocné a hlavní textilní materiály podle nákresu a technologického postupu při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Vsunout rám pod rameno prošívacího stroje do výchozí polohy prošívání a spustit stroj při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvolnit a vyjmout prošitý dílec z rámu, zkontrolovat kvalitu prošívání při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystřihnout nebo vyříznout díly podle šablony nebo dle zakresleného střihu Praktické předvedení a ústní ověření
b Pomocí ručních řezacích strojků rozdělit zadaný materiál v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Všívání zdrhovadel na dvoujehlových šicích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení stroje a přípravku pro vedení zdrhovadla, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehel k zhotovovanému polotovaru při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Všít zdrhovadlo v souladu s BOZP a zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Nasadit běžec a ověřit funkčnost zdrhovadla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nažehlování značkovek (etiket) a zdobných prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit k provozu žehlicí zařízení, dílec, značkovky a zdobicí prvky při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na dílci dle nákresu nebo šablony místo k nažehlení značkovky, zdobného prvku Praktické předvedení a ústní ověření
c Nažehlit značkovku, zdobný prvek při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu soudržnosti žehlením spojených materiálů, uložit dílec na určené místo Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sešívání švů polotovarů pro matracové potahy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení šicího stroje, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehel k spojovaným materiálům při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Sešít materiály při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obnitkovávání dílců, polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení obnitkovacího stroje, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehel k začišťovanému polotovaru při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Začistit okraje polotovaru a spojovací švy obnitkováním při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Ústní ověření
b Provést výrobní kontrolu a zkontrolovat kvalitu provedení hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem ze šicí dílny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu ze šicí dílny Ústní ověření
b Naložit s odpadem v souladu s platnými předpisy s dodržením zásad BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat veškeré technické aj. údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na precizní ověření všech odborných kompetencí.

 

Uchazeč zhotoví:

Prošití horního a spodního dílce matracového potahu na diskontinuálním prošívacím stroji

Prošití (sdružených a strojově dělených) prošívaných pásů na zhotovení příhraní kontinuálním prošívacím strojem

Šitím spojenou příhraň potahu pro matracový nesnímatelný potah s odvětrávacími otvory, s přišitými úchytkami a etiketami (značkovkami) a okraji začistěnými obnitkováním

Šitím spojenou příhraň potahu pro matracový snímatelný potah s obnitkováním okrajů a švů, s přišitými úchytkami a s všitým zdrhovadlem po jedné dlouhé a třetinách krátkých stran

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě práce i zhotoveného polotovaru, ke znalosti hlavních a pomocných materiálů pro výrobu polotovarů matracových potahů a ke znalosti značení matracových potahů.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů

2G-spol. s r. o. - Přikrývky a polštáře

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Čalounictví Bednář