Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Zhotovitel knoflíků
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení nákresů, výkresů, fotografií čalouněných knoflíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst nákresy a výkresy konkrétního výrobku, včetně 3D zobrazení, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat knoflíky na fotografii včetně způsobu jejich zhotovení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přípravné práce pro zhotovování knoflíků strojově i ručně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem, připravit pomůcky pro konkrétní výrobek, zvolit hlavní a pomocné materiály, případně výplňové materiály Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit šablony, nářezové a střihové plány výrobků podle zadaných rozměrů, výkresové dokumentace a fotografií Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit spotřebu všech materiálů, rozměřit materiál a zakreslit předlohu Praktické předvedení a ústní ověření
d Při sestavování střihového plánu respektovat vzor a směr textilie Praktické předvedení a ústní ověření
e Při sestavování střihového plánu usně prohlédnout a posoudit s vyloučením vad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystřihnout nebo vyříznout díly podle šablony nebo dle zakresleného střihu Praktické předvedení a ústní ověření
b Pomocí ručního řezacího strojku rozdělit zadaný materiál v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování knoflíků pomocí lisu na výrobu knoflíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné vrchní a spodní tělísko knoflíku a zvolit vhodné zavírací hlavy Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit potahovací lis a upevnit zavírací hlavy při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní seřízení lisu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu, zkontrolovat funkčnost a čistotu, při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést zadané operace lisování knoflíků v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat hotový výrobek s důrazem na správnost a přesnost zalisování knoflíkových tělísek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování knoflíků ručně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správnou velikost výsečníku na vysekávání nosné části knoflíku (čalounické lepenky apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Pomocí výsečníků vysekat zadaný materiál v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat podklad knoflíku určeného k přibití Praktické předvedení a ústní ověření
d Očistit a zaoblit okraje nosné části ručně Praktické předvedení a ústní ověření
e Probít nosnou část a upevnit kolářský hřebík Praktické předvedení a ústní ověření
f Zvolit odpovídající pomocný materiál na zadaný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
g Ručně dokončit čalounění knoflíku, používat skrytý nebo jiný steh, přibíjení čalounickými hřebíčky nebo průmyslovými spojovači dle zadání a potřeby v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a přepravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Definovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů) Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se na precizní ověření všech uvedených odborných kompetencí.

 

Uchazeč zhotoví:

  • 10 ks knoflíků potažených pomocí lisu - potah useň
  • 10 ks knoflíků potažených pomocí lisu – potah koženka
  • 10 ks knoflíků potažených pomocí lisu – potah textil
  • 5 ks knoflíků potažených (čalouněných) s výplní ručním obšitím na kolečku z čalounické lepenky nebo sedlářské kůže
  • 5 ks knoflíků k přibití čalounických hřebíkem s širokou plochou hlavou upevněným probitím v sololitové nebo překližkové podložce, potažených (čalouněných) s výplní ručním obšitím

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce i zhotoveného výrobku, ke znalosti čalounických materiálů a ke znalosti údržby čalouněných výrobků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

BPP spol. s r. o.

AKSAMITE spol. s r. o.

Čalounictví Bednář