Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autotronik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Autotronik (39-41-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Autotronik hybridních pohonů a elektropohonů silničních motorových vozidel 23-127-M 4
Autotronik alternativních pohonů motorových vozidel 23-130-M 4
Autotronik nákladních vozidel a autobusů 23-126-M 4
Autotronik jednostopých vozidel 23-129-M 4
Autotronik/diagnostik osobních automobilů 23-128-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Autotronik (23-99-M/13) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Autotronik hybridních pohonů a elektropohonů silničních motorových vozidel 23-127-M 4
Autotronik alternativních pohonů motorových vozidel 23-130-M 4
Autotronik nákladních vozidel a autobusů 23-126-M 4
Autotronik jednostopých vozidel 23-129-M 4
Autotronik/diagnostik osobních automobilů 23-128-M 4