Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Dlaždič a asfaltér

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Dlaždičské práce (kód:36-67-E/02) je rozvíjena profesní kvalifikací Asfaltér (kód:36-002-E) .

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Dlaždičské práce (36-67-E/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Dlaždič prefabrikovaných dlažeb 36-044-E 2
Dlaždič 36-001-E 2