Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Kosmetička

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Kosmetička (69-99-M/13) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Kosmetička 69-030-M 4