Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Dělník v čalounické výrobě (33-99-E/21) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Dělník v čalounické výrobě 33-066-E 2