Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Technik pro jímání, úpravu a distribuci pitné vody (36-99-M/18) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik dispečer pitné vody 36-168-M 4
Technolog pitné vody 36-142-M 4
Technik vodovodních sítí 36-141-M 4
Technik úpravy vody 36-140-M 4