Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Dělník v chemické výrobě (28-99-E/19) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Dělník v chemické výrobě 28-059-E 2