Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Chemik (kód:28-99-H/18) souvisí s profesní kvalifikací Chemik pro vzorkování (kód:28-083-H).
Úplná profesní kvalifikace Chemik (kód:28-99-H/18) souvisí s profesní kvalifikací Operátor zpracování dílů z kompozitů (kód:28-086-H).

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Chemik (28-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Chemik - laborant 28-032-H 3
Chemik pro obsluhu zařízení 28-033-H 3
Obsluha gumárenských zařízení 28-055-H 3
Obsluha plastikářských zařízení 28-058-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Chemik (28-99-H/18) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Chemik - laborant 28-032-H 3
Chemik pro obsluhu zařízení 28-033-H 3